Vad är Sphagnum Moss?

Sphagnummossa är ett släkte av mossa som kan hittas i en mängd olika områden, från arktis till tropikerna; det är dock vanligast i länderna över norra halvklotet, Nya Zeeland och Sydamerika. Även om det finns hundratals arter över hela världen, är livsmiljön där de finns nästan alltid våt och myrliknande. I allmänhet växer den bäst i jord som är sur, och den växer inte i områden där jorden eller vattnet innehåller spår av mineralkalken. Bladen är små och växer i korta tofsar nära stjälken. Det kan variera i färg från grönt till gult och till och med rosa, brunt eller rött.

Tjocka klumpar av sphagnummossa bildar en matta i vattenområden som kallas myrar, där den växer fläckvis med korta rötter. Mossan absorberar vatten, liknande en svamp; vattnet kan dock utvinnas. Som ett resultat kan den torkade mossan användas för att starta bränder.

Människor har ofta svårt att se skillnad på sphagnummossa och sphagnumtorvmossa. Sphagnummossa är faktiskt ganska annorlunda än torvmossa och skördas separat. Det används främst bland florister för att göra föremål som korgar, kransar och vissa blomsterarrangemang. Denna mossa är den del av växten som är levande och kan hittas på toppen av myren. Alternativt används sphagnum torvmossa för att konditionera jord, speciellt för orkidéer. Det är den döda delen och finns i de nedre delarna av mossen.

Att veta skillnaden mellan vanlig sphagnum och sphagnum torvmossa är viktigt, eftersom endast mossan kan överföra kutan sporotrichosis, en svampsjukdom. Tillståndet orsakar sårliknande skador på huden hos dess hanterare. Eftersom mossan växer under våta förhållanden kan svampen som orsakar tillståndet växa och spridas snabbt bland sina hanterare. Lyckligtvis finns det en behandling för sjukdomen, och folk uppmuntras att bära handskar och skjortor med långa ärmar när de rör vid mossan.

I Tasmanien, Australien, har riktlinjer för bevarande satts ut som avgör om sphagnum ska skördas. Till exempel har det fastställts att områden där den låga medeltemperaturen i januari är 50°F (10°C) eller lägre; områden som är på basalt, kalksten, flytande mossbäddar; eller de med varierande grundvattennivå bör inte skördas. Dessutom, i Tasmanien, lärde sig skördare att påverkan på området kan minskas genom att behålla buskar, låta 30 % av sphagnummossa vara kvar på kala områden och låta fem till tio år för regenerering ske innan skörden kan ske igen .