Vad är Ophidiophobia?

Ophidiophobia är en rädsla för ormar som sträcker sig bortom möten med de faktiska reptilerna. En ofidiofobi är inte bara rädd för potentiell skada som kan uppstå från möten med ormar, utan störs också av bilder och tankar på dem också. Skillnaden mellan en rationell rädsla för ormar och en mer primal fobi kan ofta påvisas genom beteendet hos en lidande i ett zoo.

En person som är rädd för ormar eftersom de är farliga kommer inte att vara rädda när de separeras från ormen med glas, medan personen med fobi kommer att vara rädd även när ingen fysisk skada kan komma till dem. Detta är en viktig skillnad eftersom allmän rädsla för ormar är utbredd, medan sann ophidiofobi är något ovanligt i den allmänna befolkningen.

En person som lider av ophidiofobi kan uppleva hur många symtom som helst när de konfronteras med en orm eller dess likhet. Illamående, panikattacker och gråt är alla vanliga reaktioner. Vissa människor upplever mindre dramatiska reaktioner när de konfronteras med ritade representationer av ormar och känner bara sann skräck när de ser video eller levande ormar. Det exakta sättet på vilket en persons rädsla yttrar sig är högst individuellt, och vissa människor har mer kontroll över sina känslor än andra.

Bland de olika typerna av fobier är ophidiofobi relativt vanligt, även om det är troligt att araknofobi och allmän herpetofobi båda förekommer oftare. Detta beror mest troligt på att många människor har något rationella skäl för att vara rädda för ormar, och dessa rädslor utvecklas ibland till okontrollerbara fobier. Oavsett om en persons fobi kan kopplas till en specifik händelse i hans eller hennes liv, är det troligt att en konfrontation med ormar hade en viss inverkan på ofidiofobiens känslor för djuren.

Tillstånd som ophidiofobi kan bli mycket allvarliga när rädslan migrerar till fantasin. En ofidiofobi kan ha irrationell rädsla för att ormar ska komma ut ur väggarna, till exempel, och kan vidta absurda försiktighetsåtgärder mot ormar i sitt eget hus. Han eller hon kan obsessivt undersöka ormar och sätt att skydda sig själv från dem. När fobin blir extremt allvarlig, kan bilderna som frammanas av ofidiofobiens fantasi göra en person helt upptagen av rädslorna och oförmögen att leva med tillståndet.

Människor som upplever svåra fobier kan plågas av sin rädsla i en sådan grad att de behöver psykologisk hjälp. Ormar möts vanligtvis inte av de flesta människor i vardagen, så ophidiofobi kräver vanligtvis inte behandling. Det är bara i svåra fall som psykologiska åtgärder måste vidtas. Behandling kan bestå av desensibilisering, hypnos och samtal. I de flesta fall är behandlingen åtminstone delvis framgångsrik, och dagliga aktiviteter kan återupptas utan större störningar från fobin.