Vad är minneskontrollen?

Under drift lagrar datorer aktiv data i RAM-chips (Random Access Memory). RAM-kretsar ansluts till datorns moderkort och kopplas till datorns processor via framsidans buss. De tillhandahåller vad som i huvudsak är en direkt motorväg för utbyte av variabler och programdata. Minneskontrollern är ett chip som vanligtvis finns på moderkortets norra brygga. Den hanterar läs- och skrivoperationer med systemminne, tillsammans med att hålla RAM-minnet aktivt genom att förse minnet med elektrisk ström.

RAM är i allmänhet en snabbare lösning än andra typer av lagring som hårddiskar och optiska skivor. En av nackdelarna med RAM är dock att det måste förses med ett konstant strömflöde för att fungera. Så snart strömtillströmningen upphör, går informationen som lagras i RAM-chips förlorad. Minneskontrollern uppfyller detta behov genom att ”uppdatera” RAM-minnet med konstant hastighet medan datorn är påslagen.

Under en ”uppdatering” skickar minneskontrollern en puls av elektronisk ström genom RAM-chipsen. Mängden ström som skickas genom RAM väljs genom datorns binära ingångssystem (BIOS). Detta inträffar minst var 64:e millisekund, vilket håller RAM-minnet aktivt och data som lagras inom säkra mot förlust på grund av strömavbrott. Utan minneskontrollern skulle dina data gå förlorade på bråkdelar av en sekund.

Minneskontrollern hanterar även läs- och skrivoperationer till RAM-chipsen. Den fungerar för att välja lämplig demultiplexerkrets för datalagring och hämtning. Tänk på minnet på RAM-chips som hus och demultiplexerkretsen som en gatuadress; för att ”posta” information till ett specifikt hus eller för att hämta information från det huset måste datorn veta vilken adress den ska använda. Minneskontrollern fungerar som mellanhand i dessa operationer och säkerställer att rätt information hämtas från rätt platser.

Dubbla-kanals minneskontroller används i vissa typer av minne. På dessa fungerar två minneskontroller i tandem. De är placerade på två separata ”bussar”, även kallade kanaler, vilket gör att flera läs- och skrivoperationer kan ske samtidigt. Fördelen med detta är att, i teorin, den totala bandbredden för bussen fördubblas. I praktiken begränsar emellertid andra systemöverväganden såsom bussens hastighet och processorkapaciteten typiskt i vilken utsträckning den teoretiska maximala bandbredden kan utnyttjas.