Vad är kvantfonder?

Även känd som kvantitativa fonder, kvantfonder är investerings- eller värdepappersfonder som använder processen för kvantitativ analys för att fatta beslut om valet av värdepapper som investeringar. Tanken är att använda modeller skapade med användning av programvara för att utvärdera potentialen för ett givet värdepapper och fatta ett beslut om att köpa eller sälja den tillgången. I en ren quant shop situation ger de datoriserade modellerna rekommendationer för att köpa eller sälja, utan någon egentlig input från en mänsklig fondförvaltare. Kvantfonder använder oftare både datorgenererade modeller och expertis hos en fondförvaltare för att fatta de slutgiltiga besluten om vad som är och inte köps till investeringsfonden.

Förespråkare för kvantfonder noterar ofta att användningen av datormodellerna hjälper till att ta bort inslag av känslor eller andra känslor från processen att bedöma olika värdepapper. I teorin betyder detta att de som använder modellerna endast kommer att titta på faktiska fakta och undvika spekulationer som baseras mer på förhoppningar och instinkter och mindre på hänsyn till tidigare resultat, nuvarande marknadsförhållanden och prognostiserade framtida rörelser. Som en extra bonus gör användningen av modellerna det möjligt att slutföra analysen på mycket kortare tid än en individ skulle klara av uppgiften.

Belackare av kvantfonder svarar ofta med observationen att analysen som modellen tillhandahåller bara är lika bra som den data som matas in på frontend. Skulle informationen som lämnas för analysen vara föråldrad eller felaktig kommer resultatet också att vara felaktigt. Utan mänsklig inblandning för att dubbelkontrollera sanningshalten i uppgifterna och logiken i de rekommendationer som blir resultatet av analysen, ökar möjligheten att göra kostsamma misstag med fondförvaltningen.

Det finns kvantfonder som använder en hybridprocess som ett sätt att ha fördelarna med modellerna samt expertis hos en kompetent fondförvaltare. Med detta tillvägagångssätt utvärderas värdepapper för fonden med hjälp av datormodellen, vilket ger rekommendationer som fondförvaltaren sedan kan överväga. Skulle fondförvaltaren finna att hans eller hennes bedömning av ett givet värdepapper överensstämmer med rekommendationerna, kommer handelsaktiviteten att äga rum. Skulle fondförvaltaren inte instämma i rekommendationerna görs ytterligare undersökningar innan några handelsorder exekveras. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att upprätta kontroller och balanser som ökar chanserna att fatta investeringsbeslut som i slutändan ligger i fondens och dess aktieägares bästa intresse.