Vad är undantagna värdepapper?

Enligt finansiella regler i USA är undantagna värdepapper värdepapper som inte behöver registreras och rapporteras enligt Securities Act från 1933. Det finns flera olika kriterier som kan kvalificera ett värdepapper för undantag från registrerings- och rapporteringsregler. Personer som inte är tydliga med om ett visst värdepapper är undantaget eller inte kan rådfråga en finansiell rådgivare eller mäklare, som bör kunna ge information och råd.

Securities and Exchange Commission (SEC) övervakar värdepapper i USA. Enligt Securities Act från 1933 kan SEC vidta ett antal åtgärder för att skydda investerare. Värdepapperslagen är utformad för att förhindra bedrägerier, för att säkerställa att information som sprids om värdepapper är sanningsenlig och för att ge investerare information om de värdepapper de köper. Det är här registrerings- och rapporteringskraven kommer in, där värdepapper till försäljning måste registreras med information om moderbolaget, en beskrivning av värdepapperen och den finansiella statusen för det företag som erbjuder dem.

Undantagna värdepapper behöver inte uppfylla detta registreringskrav. Ett klassiskt exempel på ett undantaget värdepapper är ett statspapper. Likaså är kommunala obligationer och företagscertifikat undantagna värdepapper. Små värdepapperserbjudanden och intrastatliga erbjudanden är också undantagna från att behöva följa värdepapperslagen. Ett annat exempel på undantagna värdepapper är värdepapper som endast erbjuds till ackrediterade investerare, investerare som har tillstånd att delta i högriskinvesteringar. Antagandet är att sådana investerare kan skydda sig själva. Dessa undantagna värdepapper kan vara föremål för andra regler som är utformade för att skydda konsumenterna.

Värdepapper som inte erbjuds av en återförsäljare, emittent eller försäkringsgivare är också undantagna. Denna varning infördes så att enskilda handlare inte omfattades av rapporteringsregler. Annars, varje gång någon ville sälja värdepapper, skulle de behöva registreras och rapporteras. Detta skulle vara besvärligt och skulle kunna hämma den fria marknaden förutom att generera en ganska stor mängd pappersarbete för SEC-personal och handlare.

SEC tar sitt regulatoriska ansvar på allvar. Att skydda investerare är av avgörande betydelse för finansiell hälsa, och såväl investerare som allmänheten litar på att SEC fullgör sina juridiska skyldigheter. Oriktig framställning av värdepapper som undantagna eller underlåtenhet att följa rapporteringsregler kan vara skäl för rättsliga påföljder, inklusive påföljder som hindrar människor från att vara involverade i finansbranschen i framtiden.