Vad är konsumentvetenskap?

Konsumentvetenskap försöker belysa de olika sätt på vilka individer och familjer kan förbättra det övergripande välbefinnandet. Detta inkluderar begrepp relaterade till hur samspelet mellan människor och företag, myndigheter och den omgivande miljön påverkar det dagliga livet. Den fokuserar på val relaterade till hushållets ekonomi, kost, föräldraskap och utbildning.

Tidigare kallades just denna vetenskap hemkunskap. Begreppet hemkunskap fokuserade på att individer och familjer ska driva ett effektivt och hälsosamt hem genom att utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Sedan dess har konceptet utvecklats till att inkludera analys av hur olika enheter, inklusive företag och myndigheter, kan påverka konsumenternas välbefinnande.

För att hjälpa till att förstå interaktionen mellan dessa olika enheter och konsumenter och identifiera de möjliga resultaten, behöver någon som studerar konsumentvetenskap hämta kunskap och erfarenhet från flera vetenskapliga och akademiska områden. Att förstå ekonomiska begrepp, såsom hur konsumenter fattar beslut och de olika faktorer som påverkar förändringar i beslutsfattande och affärsprinciper, är en viktig del av konsumentvetenskap. Psykologi, juridik och sociologi är också viktiga i analysen av konsumentvetenskapliga principer.

Hushållens ekonomi är ett fokus för denna speciella vetenskap. Detta inkluderar att analysera hur människor spenderar pengar, vad de spenderar pengar på och vilka faktorer som leder till ändrade utgifter eller sparvanor. För individer och familjer ligger fokus på att lära ut och utbilda samhället om hur man bättre kan hantera pengar och hålla sig till en hushållsbudget. Företag kan använda samma information för att identifiera och dra nytta av nya trender relaterade till hushållsvaror och tjänster.

Nutrition är ett annat bekymmer för dem som arbetar med vetenskap kring hushållsekonomi. Att se till att hushållen har tillgång till hälsosamma matkällor och är utbildade i hälsosamma matval är målet. Studier inom detta område av konsumentvetenskap kan försöka identifiera sätt på vilka företag kan ta in hälsosamma livsmedelskällor till fattiga områden i ett samhälle eller en nation.

Konsumentvetenskap undersöker också begrepp relaterade till att förbättra föräldraskap och utbildning i hushåll och samhällen. Forskning kan innefatta att identifiera de faktorer, både familje- och samhällsbaserade, som påverkar framgångsrikt föräldraskap och utbildningsprogram. När dessa väl har identifierats kan proffs hjälpa kämpande hushåll eller samhällen att anta nya processer eller initiativ för att förbättra framtida resultat.

Fokus för denna vetenskapsgren sträcker sig över många områden och områden relaterade till individens och konsumenternas välbefinnande. Andra områden relaterade till konsumentvetenskap inkluderar inredning, konsumentskydd och allmän ordning. I allmänhet skulle allt som kan påverka en individs eller familjs lycka och välbefinnande inkluderas i studiet av konsumentvetenskap.