Vad är förhållandet mellan organisationskultur och kommunikation?

Relationen mellan organisationskultur och kommunikation ligger i det faktum att ett bra kommunikationsnätverk inom en organisation bidrar till att skapa en stark företagsstruktur. En organisations kultur är beskrivningen av hur ett sådant företag hanterar sina interna och externa angelägenheter. Den definierar kärnan i ett företag och ger en indikation på drivkraften bakom att uppnå företagets mål. Ett exempel på en organisationskultur är ett företags policy angående lunchraster. Om ett företag tillåter sina anställda att ha en 30-minuters lunchrast, kan det tillåta en respitperiod på ytterligare fem minuter för dem att rapportera tillbaka till tjänsten. Alla anställda som stannar längre än 35 minuter kan drabbas av sanktioner.

Detta krav kan vara något företaget tar på största allvar eftersom det är en del av deras organisationskultur. För att intrycka allvaret i detta krav på sina anställda måste företaget kommunicera med dem. Kommunikationsmetoden är det som avgör om företaget har en bra organisationskultur och kommunikationsnätverk. Vissa företag har en centraliserad kommunikationsmetod inom sin organisation. I denna typ av metod flyter kommunikationen från en centraliserad punkt till resten av organisationen. Om det är ett litet företag kan en arbetsledare vara källan för kommunikation med de anställda. I större organisationer kan informationen flöda från en personalavdelning till andra delar av organisationen genom metoder som PM, möten och andra former av intern informationsspridning.

Vissa stora företag kan ha flera dotterbolag med sina egna personalavdelningar. Dessa avdelningar kan antingen vara oberoende, eller så kan de ta sina instruktioner från personalavdelningen på huvudkontoret. Som sådan flyter informationen ner från huvudkontoret till personalavdelningarna i andra delar av företaget, till cheferna för olika avdelningar och vidare till de anställda. Det kan också fungera på ett omvänt sätt; informationen kan komma från de olika personalavdelningarna i de olika dotterbolagen till någon på huvudkontoret. Personalavdelningen på huvudkontoret kommer att samla all information och studera den för att ta reda på om de olika dotterbolagen överensstämmer med organisationens företagskultur och arbetar för att nå dess mål.

Organisationskultur och kommunikation avgör också hur ett företag förhåller sig till andra enheter som är externa till organisationen. Det hjälper till exempel ett företag att formulera policyer angående kundservice och det sätt på vilket anställda förhåller sig till konkurrenterna. Nästan alla organisationer har en policy med stark kundservice. Sättet som de anställda implementerar denna bestämmelse är resultatet av effektiv kommunikation med de anställda från företagets sida, eller bristen på kommunikation.