Vad är förfarandet för IUI?

En IUI, eller intrauterin insemination, är en fertilitetsbehandling för patienter som har svårt att bli gravida. Proceduren för IUI börjar vanligtvis med fertilitetsläkemedel och ultraljud för att spåra ägglossning. En manlig partner ger ett spermieprov, eller så kan paret välja att använda donerade spermier. Spermieprovet bearbetas sedan i ett laboratorium och injiceras i kvinnans livmoder för att uppmuntra graviditet. En IUI är lågrisk och anses vara säker; det ökar dock risken för flerbördsgraviditeter, såsom tvillingar eller trillingar.

Ofta kommer en kvinna att ta fertilitetsläkemedel för att påbörja proceduren för IUI. Dessa läkemedel, som tas i början av en menstruationscykel, stimulerar äggstockarna för att öka chanserna för graviditet. Tidpunkten för IUI-proceduren är avgörande för att säkerställa att spermierna kommer att kunna befrukta ägget. Ägglossningen kommer att övervakas genom ultraljudsavbildningstester eller med ett ägglossningsdetekteringskit hemma för att bestämma den bästa tiden att injicera spermierna. Mindre vanligt kan läkaren framkalla ägglossning med mediciner.

Nästa steg i en procedur för IUI är att bearbeta spermierna. Om donatorsperma ska användas tinas det upp. Annars kommer den manliga partnern att tillhandahålla spermieprovet. Det kommer att skickas till ett laboratorium, där det kommer att genomgå en process som tar bort sädesvätskan. Spermier som inte är lika benägna att leda till en graviditet kommer att separeras från de friska spermierna.

När det koncentrerade spermieprovet är klart kommer läkaren att utföra proceduren för IUI. Denna procedur är enkel och bör inte vara smärtsam; dock kan vissa kvinnor uppleva visst obehag. Patienten kan förvänta sig samma preparat som används för en gynekologisk undersökning. Först kommer hon att bli ombedd att ligga på ett tentabord med fötterna i stigbyglar. Ett spekulum används för att hålla hennes slida öppen.

Läkaren kommer sedan att föra in en tunn kateter, som innehåller spermieprovet, i livmodern. När spermieprovet har släppts kan läkaren ta bort instrumenten. Denna enkla IUI-procedur tar vanligtvis cirka 20 minuter. Patienterna behöver ingen återhämtningstid och de kan återuppta normala aktiviteter omedelbart. En sanitetsbinda bör användas under resten av dagen, eftersom patienter kan märka tillfälliga ljusfläckar.

Efter att proceduren för IUI är klar kan patienten övervaka sig själv för tecken på graviditet. Det rekommenderas att ett graviditetstestkit hemma används tidigast två veckor efter fertilitetsbehandlingen. Om testet är positivt kan patienterna återvända till sin läkare för ett mer exakt graviditetstest. Denna fertilitetsbehandling kan upprepas flera gånger om den inte är framgångsrik, eller så kan patienten välja att prova andra metoder, såsom provrörsbefruktning (IVF) eller provrörsbefruktning med intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).