Vad är ett kommersiellt underhyresavtal?

Ett kommersiellt andrahandshyresavtal är ett leasingavtal som tillåter en nuvarande hyresgäst att hyra ut hela eller en del av den hyrda fastigheten i andra hand till en tredje part. I de flesta avtal av denna typ betalar tredje parten, även känd som andrahandshyrestagare eller andrahandshyresgäst, betalning direkt till hyresgästen. Hyresgästen fortsätter att göra betalningar till ägaren enligt de villkor som finns i det ursprungliga hyresavtalet.

Även om det finns undantag måste hyresgäster normalt få tillstånd från hyresvärdar innan de försöker hyra ut fastigheten i andra hand. Det är inte ovanligt att ägaren granskar villkoren i det kommersiella andrahandsuthyrningsavtalet innan han eller hon ger sitt tillstånd. Detta hjälper till att skydda ägarens rättigheter och hjälper också till att minimera risken för eventuell förvirring angående längden på andrahandsuthyrningen eller vad hyresgästen kräver av andrahandshyrestagaren.

I vissa fall kan en hyresvärd vänta tills han träffar den föreslagna andrahandshyresgästen för att ge tillstånd till den kommersiella andrahandsuthyrningen. Om hyresvärden har anledning att tro att andrahandshyresgästen inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser, vilket i sin tur skulle kunna påverka hyresgästens förmåga att fullgöra de förpliktelser som åligger ägaren, kan andrahandsuthyrningen avvisas. Detta är till fördel för både ägaren och hyresgästen, eftersom det bidrar till att minimera risken för att någon av parterna ska drabbas av ekonomiska svårigheter till följd av andrahandsuthyrningen. Om ägaren godkänner andrahandshyresgästen kan det kommersiella andrahandsavtalet upprättas och undertecknas utan dröjsmål.

Vanligtvis gör ett kommersiellt andrahandsavtal hyresgästen direkt ansvarig inför hyresgästen. Det innebär att om andrahandshyrestagaren skulle skada fastigheten på något sätt under andrahandsupplåtelsen har hyresgästen rätt att kräva ersättning för skadorna. Samtidigt förblir hyresgästen ansvarig inför ägaren av den andrahandshyrda fastigheten, och ska betala för skadorna oavsett om andrahandshyresgästen lämnar betalning till hyresgästen eller inte.

Till exempel, om andrahandshyresgästen skadade golv eller krossade fönster i byggnaderna på den andrahandshyresfastigheten, skulle andrahandshyresgästen samarbeta med hyresgästen för att betala kostnaden för reparationer av golv och fönster. Skulle andrahandshyresgästen underlåta att göra det, då måste hyresgästen betala reparationen ur egen ficka, så att ägaren inte åsamkas någon form av skada till följd av andrahandshyresgästens försumlighet. Eftersom det kommersiella andrahandsuthyrningsavtalet är ett juridiskt bindande dokument, skulle andrahandshyresgästen bli föremål för civilrättslig talan om han eller hon inte betalade för skadeståndet.