Vilka är för- och nackdelarna med ett Triple Net Lease?

Ett trippelnet hyresavtal är ett där hyresgästen står för praktiskt taget alla kostnader förknippade med en fastighet, inklusive skatter, försäkringar och underhållskostnader. Det är mycket vanligare inom den kommersiella fastighetssektorn än inom bostadsuthyrning. De främsta fördelarna och nackdelarna med ett trippelt nettohyresavtal skiljer sig åt för hyresvärden och hyresgästen, men de inkluderar en lägre hyresbetalning, högre kostnader för hyresgästen och risken att hyresgästen inte underhåller byggnaden som krävs.

Trippel nettoleasing är en av fyra huvudtyper av hyresavtal. Ett bruttohyresavtal är ett där hyresgästen endast betalar hyra och inga andra kostnader; detta kan modifieras, till exempel i det gemensamma systemet där hyresgästen ansvarar för elräkningar. Ett enda nettoarrende innebär att hyresgästen också betalar relevant fastighetsskatt. Ett dubbelt nettoarrende innebär att hyresgästen betalar fastighetsskatten plus byggnadsförsäkring. Ett triple net lease, även känt som Net-Net-Net eller NNN, täcker allt detta, plus att hyresgästen står för underhållskostnaderna.

För hyresgästen är den främsta fördelen med ett trippelnethyresavtal att själva hyresbetalningen vanligtvis är relativt låg. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om hyresgästen kan stå för övriga kostnader billigt. De största nackdelarna är både förekomsten av det extra kostnadsansvaret, och det faktum att dessa kommer att gälla även om företagets affärsresultat blir lidande. I synnerhet kan skattelagar begränsa hur mycket av dessa kostnadsansvar som är avdragsgilla.

För hyresvärden är den största fördelen att han löpande har få om några driftskostnader. Det gör att hyran, om än lägre än vid andra typer av upplåtelser, är en relativt säker inkomstkälla. Den största nackdelen, förutom den lägre hyran, är att hyresvärden tar en risk genom att göra hyresgästen ansvarig för underhållet; om hyresgästen gör ett dåligt jobb, kan hyresvärden behöva antingen ställas inför extra kostnader eller gå igenom besväret och utgifterna för att verkställa hyresavtalet.

Det finns ett steg bortom ett trippelt nettohyresavtal. Detta är ett bindningsbart hyresavtal, ibland kallat ett absolut trippelnetto. Detta innebär att hyresgästen är helt ansvarig för alla kostnader under alla omständigheter. Den mest anmärkningsvärda konsekvensen av detta är att i händelse av att byggnaden förstörs, till exempel vid en brand, ska hyresgästen inte bara fortsätta att betala hyra, utan måste helt bygga om och restaurera fastigheten, oavsett om någon försäkring betalar ut. .