Vad är en transportörsmatare?

En transportörmatare är en anordning som används för att överföra material till ett transportband. Dessa enheter används vanligtvis som en del av ett tillverkningssystem för löpande band, även om de också kan användas med en mängd olika industriella maskiner och utrustning. Vanligtvis är transportörens matare utformad för att fungera med små delar, såsom skruvar, kapsyler eller fästelement. Transportbandsmatare finns i ett brett utbud av storlekar, vilket gör dem väl lämpade för många typer av industrier. Den främsta fördelen med denna typ av maskin är att den automatiskt kan släppa ut råmaterial i ett monteringssystem, vilket eliminerar behovet av mänsklig arbetskraft för denna uppgift.

Företag kan välja mellan tre grundläggande matardesigner för transportörer. En av de vanligaste är tratttransportören, som liknar en stor behållare med öppen topp. Hoppers är vanligtvis utformade för att fungera via gravitation, snarare än mekaniska medel. Denna typ av transportörsmatare placeras ovanför transportören och löst material dumpas i toppen av magasinet. Dessa material faller ut ur botten av mataren på bandet, där de förs vidare för vidare bearbetning eller montering.

Transportörmatare i trakttyp kan variera i storlek från mycket liten till mycket stor. Små enheter finns i fabriker, där de kan hålla lock eller brickor. Stora enheter används ofta utomhus i stenbrott och på byggarbetsplatser där de kan transportera grus eller jord till en grustransportör. Dessa maskiner spelar också en viktig roll vid spannmålsbearbetning och transport i jordbruksmiljöer.

Den vibrerande skålmataren fungerar som ett effektivt verktyg för applikationer där material måste placeras på ett visst sätt på transportören. Dessa matare har en mekaniserad vibrerande verkan och är speciellt utformade för att mata delar i en förutbestämd vinkel eller plats. Detta gör det möjligt för närliggande monteringsutrustning och maskiner att snabbt acceptera delen och använda den för att montera en produkt.

En annan variant av transportörens matare är den linjära panndesignen. Liksom skålmataren använder dessa enheter en vibrerande mekanism för att mata in delar till en exakt plats på transportören. De är designade för att flytta delar linjärt eller parallellt med golvet, vilket gör dem väl lämpade för områden där det inte finns plats att placera mataren ovanför bandet.

När man väljer en transportörsmatare bör företagen inte bara beakta matarens totala kapacitet utan även matningshastigheten per minut. Andra viktiga faktorer inkluderar om enheten är kapabel att placera föremål exakt när de matas, eller om delar helt enkelt släpps slumpmässigt. Slutligen bör köpare utvärdera om varje mataralternativ kan anpassas för att fungera med olika typer av delar, eller om det är specifikt utformat för att endast rymma vissa typer av föremål.