Vad är en träförstörare?

Även känd som en flishuggare eller en massaförstörare, en vedförstörare är en anordning som är utformad för att reducera olika typer av trä till fina spån eller bitar som lätt kan användas för att skapa pressade träprodukter. Förstörare av denna typ används ibland för landskapsrensning, vilket gör det möjligt att göra sig av med trädgrenar och annat skräp utan att behöva bränna dessa material. Det finns också typer av träförstörare som används för att återvinna äldre träprodukter till basmaterial som sedan kan användas vid skapandet av nya produkter, inklusive fraktbackar och till och med vissa typer av möbler. En vedförstörare kan drivas med elektricitet eller konstrueras för att använda en bensinmotor för att driva rivningen.

En vedförstörares grundläggande funktion är att reducera olika träslag till små flis eller bitar. Förstörare är ofta till hjälp när det gäller att rensa landskapet från en privat bostad eller till och med byggplatsen för ett kommersiellt företag. Med båda applikationerna kan virke som inte kan bärgas för användning i andra typer av projekt kapas och matas in i rivaren. Med hjälp av en serie vassa blad och rotorer pulvriseras träsegmenten och omvandlas till fina spån. Dessa spånor kan sedan kasseras med lätthet eller till och med säljas för att användas vid skapandet av pressboard eller andra pressade träprodukter.

Husägare kan hyra en vedförstörare i ett antal hem- och trädgårdsbutiker samt från vissa plantskolor. Dessa mindre dokumentförstörare kan ofta transporteras till hemmet med en liten lastbil med flak eller möjligen till och med med hjälp av en vanlig pickup. Beroende på vilken typ av rivare som används, kan de rivna träfragmenten samlas upp i en behållare som är fäst vid enheten, där flisen kan packas och sparas för senare användning. Det är inte ovanligt att husägare behåller det rivna virket och använder det för mulching och som ett dekorativt inslag i rabatter.

När du köper den här typen av utrustning kommer priset på en vedförstörare att variera beroende på kapacitet och utbudet av funktioner som följer med enheten. Industriella modeller kommer vanligtvis att innehålla ett bredare utbud av funktioner, inklusive en balningsfunktion som kan vara särskilt användbar om målet är att sälja spånen för användning vid skapandet av nya produkter. De enklare och mindre enheterna som är designade för bostadsbruk kommer vanligtvis att innehålla färre funktioner och har en prislapp som är mycket billigare än industrimodellerna.