Vad är en titelsponsor?

En titelsponsor är en beskyddare av ett evenemang som tillhandahåller pengar, varor eller tjänster i utbyte mot den exklusiva rätten att få beskyddarens namn framträdande före evenemangets titel. Beskyddaren är vanligtvis ett företag eller annan typ av verksamhet men kan också vara en känd person, ett land, en offentlig byrå eller någon annan enhet som har förmågan att ingå avtal om sponsringsrättigheter. Titelsponsring är vanligtvis den mest prestigefyllda klassen av sponsring som erbjuds av arrangörer och kräver den mest betydande investeringen i evenemanget.

Specialevenemang ger viktiga marknadsföringsmöjligheter för alla företag som vill marknadsföra sig själva eller sina produkter. Framträdande händelser är fordon för företag att associera sina namn och produkter med något som har en viss prestigefaktor och en fångad publik med igenkännbar demografi. Eventarrangörer drar fördel av denna naturliga synergi genom att paketera möjligheter att associera med särskilda aspekter av evenemanget. Dessa möjligheter till anslutning kallas sponsring.

Sponsring är marknadsföringsmöjligheter som evenemangsarrangörer säljer för att samla in pengar. Dessa möjligheter presenteras ofta efter investeringsnivå. Varje sponsringsnivå kräver en viss monetär eller annan typ av bidrag till evenemanget och erbjuder i utbyte antingen exklusivt eller icke-exklusivt erkännande av företagets beskydd. En titelsponsor är ofta den högsta möjligheten och ger ett företag ensamrätt att få sitt namn presenterat i samband med evenemangets titel.

Namnet på titelsponsorn bör anges före namnet på evenemanget. Till exempel kan en titelsponsring visas som ”XYZ’s Battle of the Stars.” En titelsponsor är ibland också känd som en presenterande sponsor, och i så fall kan titeln på evenemanget visas som ”XYZ Presents the Battle of the Stars.” I båda fallen är att skaffa en titelsponsor en av de viktigaste initiala uppgifterna för evenemangsarrangörer eftersom evenemangsmarknadsföringen är beroende av att man vet vem som ska krediteras i titeln. Om ett evenemang startar sitt marknadsföringsprogram innan en titelsponsor har säkrats, förlorar möjligheten sin tilltal till investerare.

Titelsponsring är en marknadsföringsmöjlighet som förhandlas fram och förbinds till kontrakt. Det är vanligtvis mycket pengar inblandade, särskilt med större, mer prestigefyllda evenemang. Kontraktet säkerställer att sponsorn gör den överenskomna investeringen, även om checken kommer efter evenemanget. Det säkerställer också att sponsorn kan dra sig ur om evenemanget på något sätt går av stapeln och företaget inte längre vill ha sitt namn kopplat till det. Eftersom titelsponsorn fäster sitt namn och sin goodwill till evenemanget, och evenemanget ofta förlitar sig på sponsorns investering för att täcka utgifter, är kontraktet som definierar rättigheter och skyldigheter av yttersta vikt.