Vad är en SIM-säkerhetskopia?

SIM backup är ett system som låter en användare spara, lagra och hämta innehållet på sitt SIM-kort från en säker, tredje parts plats. Innehållet på SIM-kortet kommer att finnas kvar på platsen tills det hämtas av användaren. SIM-säkerhetskopiering är särskilt användbart för de användare som vill undvika att förlora sitt SIM-korts innehåll om de råkar tappa bort eller skada sina telefoner.

När användare tänker på SIM-kortets innehåll är kontaktnamn och telefonnummer vanligtvis det första man tänker på. En SIM-säkerhetskopia kan hjälpa till att spara och lagra mer information än namn och nummer. Allt kompatibelt innehåll, som texter, kan säkerhetskopieras. Det bör noteras att allt innehåll som är avsett att säkerhetskopieras måste sparas på det fysiska SIM-kortet. Telefonnummer som helt enkelt är lagrade på en telefon kanske inte går att hämta och spara.

Många företag erbjuder SIM-säkerhetskopiering. SIM-säkerhetskopiering anses dock vara ett extra alternativ och kommer att ha avgifter kopplade till det. Företag kan ta betalt per backup eller så kan de ta ut en årlig avgift, till exempel med ett vanligt abonnemang.
SIM-säkerhetskopior kan utföras inom några minuter. Användare måste tillhandahålla det fysiska SIM-kortet till tjänsteföretaget så att företaget kan komma åt data på det. Medan SIM-säkerhetskopieringen utförs kommer användaren inte att kunna ta emot eller ringa samtal.

När en användare hittar ett tillfälle som kräver åtkomst till den sparade informationen kan han återbesöka företaget och be om åtkomst. Vissa företag kan dock också ge kunderna säker onlineåtkomst. Användare som vill ha tillgång till sina uppgifter kan helt enkelt logga in på en webbplats med ett användarnamn och lösenord och hämta sin information när de vill. Användare kan också ges möjlighet att manuellt uppdatera konton genom att lägga till kontakter och telefonnummer på webbplatsen.

Om ett SIM-kort tappas bort, skadas eller blir stulet kan en användare behöva köpa ett ersättningskort. I dessa fall kan återställning av innehåll och kontakter göras på företagets sajt. Tekniken gör det dock möjligt för den genomsnittliga användaren att återställa data till sin telefon från SIM-säkerhetskopieringswebbplatsen. Autentisering kan vara nödvändig, men när identiteten har etablerats kan kontakter överföras till den nya telefonen inom några minuter.