Vad är en optisk kabeldelare?

En optisk kabeldelare är en enhet som används för att kombinera två eller flera optiska ljudsignaler till en enda utgångskabel. Detta gör att flera enheter kan arbeta på ett enda ljudsystem som bara har en ingång. Även om användaren inte behöver koppla ur och byta ut kablar upprepade gånger, måste han antingen trycka på en knapp för att byta ingångskälla eller se till att endast en källa är aktiv åt gången.

Optisk kabel är en av två huvudtyper av kabel som används för digitala ljudsignaler, den andra är helt enkelt känd som digital kabel. Den optiska kabeln sänder ljussignaler snarare än elektriska pulser och kan särskiljas genom sin genomskinliga kontakt som visar ett ljus när den kopplas ur under användning. Som kontrast har digital kabel en mer traditionell metallstiftskontakt. Optisk kabel är också känd som TOSLINK, vilket är namnet på den genomskinliga kontakten i änden. Ibland hänvisas till optisk kabel som S/PDIF, även om detta bör undvikas eftersom termen täcker tekniken bakom kodning av ljudsignalen och kan även gälla digital kabel.

Behovet av en optisk kabeldelare uppstår oftast bland ägare av en hemmabio eller ett surroundsystem. Även om de flesta mottagare/förstärkare för surroundljud stöder optiska kabelingångar, har många bara ett sådant uttag. Tidigare var detta inte ett problem eftersom konsumenter i allmänhet bara hade digitalt ljud från en DVD-spelare. Idag har många konsumenter också digitala ljudfunktioner på en kabel- eller satellit-tv-mottagare eller videospelkonsol. Utan någon form av splitter skulle användaren behöva manuellt koppla ur och koppla om kablar för att byta källa, vilket ofta kan vara obekvämt om uttagen inte är lättillgängliga.

En optisk kabeldelare tar helt enkelt signalerna från två eller flera kablar och kan sedan mata ut vilken som helst av signalerna genom en enda kabel. I mycket enkla termer fungerar enheten genom att omdirigera ljussignalen på ett liknande sätt som ett periskop. Observera att trots namnet kombinerar en optisk kabeldelare tekniskt sett två eller flera signaler istället för att dela en.

Det finns två huvudsakliga sätt att hantera reläet för de multipla insignalerna. En är genom en fysisk omkopplare som innebär att endast en ingång är ”pekad” mot utgången. Den andra är med switchless splitters, som passerar genom alla signaler och därmed bara fungerar när endast en ingångsenhet är aktiv. Om två eller flera ingångsenheter är aktiva kommer splittern att skicka vidare alla signaler, vilket skapar en värdelös utgång. Till skillnad från ett HDMI-högupplöst videosystem, till exempel, bär optiska signaler inte en signalpuls som kan indikera vilken signal som ska behandlas som aktiv och ha prioritet i en switcher.

Det finns två huvudsakliga potentiella problem att se upp för med en optisk kabeldelare som relaterar till den optiska tekniken. Den första är att det maximala kabelavståndet som fungerar tillförlitligt kan minskas, även om detta sannolikt inte kommer att vara ett problem i en hemmiljö. Det andra är att behovet av att undvika skarpa böjar i den optiska kabeln kan vara ett problem om du inte har tillräckligt med utrymme för splittern.