Vad är en momsskatt?

Mervärdesskatten, ibland helt enkelt känd som en moms eller en varu- och tjänsteskatt, är en form av konsumtionsskatt som ofta tas ut på de flesta konsumentprodukter. En skatt av denna typ betraktas som en indirekt skatt, eftersom uppbörden av skatten inte sker med en enda enhet, utan på olika punkter under hela produktions- och distributionsprocessen. Skattesatsen beror på hur mycket en produkts värde ökar under varje tillstånd av produktionsprocessen. Medan varje konsument som köper en produkt under produktions- och distributionsprocesserna måste betala mervärdesskatt på produkten, kan alla skattebetalare, utom slutkonsumenten, eventuellt få tillbaka momsen. På så sätt är det bara den konsument som köper produkten sist, och inte säljer den till någon annan, som betalar momsen utan möjlighet till återbetalning.

Vanliga egenskaper

Att förstå hur en momsskatt fungerar innebär att man inser att varje produkt kommer att passera genom ett antal stadier eller faser under tillverkningsprocessen, såväl som under distributionsförloppet. Beskattning sker i vart och ett av dessa stadier, baserat på teorin att det finns ett visst mervärde för produkten när den rör sig genom processen. Eventuella skatter som redan fastställts och betalats dras av från det tilldelade värdet, vilket skapar en kaskadeffekt när produkten fortsätter att röra sig genom produktionsprocessen. I slutändan betalas den slutliga återstoden av momsskatten av konsumenten som köper och använder den slutliga varan eller tjänsten.

I huvudsak, förutom skatter som betalas vid köp av varor, enligt ett momssystem, beskattas även eventuellt mervärde som den ursprungliga köparen vinner genom att senare sälja produkten när produkten säljs. Till exempel, om en producent köper garn från en tillverkare och förvandlar det till tröjor, har det ett mervärde till den produkten. Tillverkaren i sin tur säljer tröjorna till en återförsäljare. Den ursprungliga tillverkaren ska betala moms vid försäljning av garnet till producenten, en procentandel av skillnaden mellan vad den köpte råvarorna för och det pris som den sålde garnet till.

När producenten säljer tröjorna betalar den moms på skillnaden mellan priset den köpte garnet för och vad den sålde de färdiga varorna till, men krediteras vanligtvis för den skatt som redan betalats av tillverkaren. När återförsäljaren säljer varorna tillgodoräknas de skatter som betalats av både tillverkaren och producenten från den moms den är skyldig. Alla dessa skatter förs vanligtvis över på konsumenten i slutpriset.

Ett momssystem är en vanlig del av skattestrukturerna i många nationer, särskilt i Europa. Med skatter som utvärderas i varje fas av produktionsprocessen är det viktigt för varje leverantör som är involverad i processen att korrekt beräkna och betala mervärdesskatten. Till exempel skulle ett företag som producerar fruktjuice betala en moms, men deras skattesats kan minskas med mängden skatter som betalas av gården som producerade den råa frukten. Som ett resultat betalar ingen enhet i slutändan alla skatter som är förknippade med produktionscykeln; snarare betalar slutkonsumenten den största delen av skatten eftersom de tidigare skattebetalarna med största sannolikhet är berättigade till återbetalning.

För-och nackdelar

Vissa har ifrågasatt effekten av mervärdesskattesystemet på den allmänna ekonomin. Även om det inte råder några tvivel om att processen genererar intäkter som kan användas av regeringar, finns det en viss oro för att införandet av skatten i varje steg av produktionen skapar en börda för leverantörer och tillverkare som i slutändan kan minimera deras förmåga att expandera verksamhet, anställa ytterligare anställda och bidra direkt till ekonomins hälsa. Anhängare av skatten noterar att skattestrukturens kaskadeffekt gör precis tvärtom genom att göra det möjligt att dela skattebördan med alla inblandade i produktionsprocessen, och inte bara den enhet som äger och säljer slutprodukten.