Vad är en minnesbank?

En minnesbank är den del av varje dator som lagrar och tillåter åtkomst till data. Minnesmoduler och remsor kan också kallas banker, men en riktig minnesbank är byggd för snabb och logisk dataåtkomst. Varje logisk lagringsenhet är arrangerad i en konsekutiv konfiguration så att all data kan nås snabbt. Moderna datorer har hög minneskapacitet, så det är viktigt att ha ett system som kan nå viktig data med kort väntetid.

Operativsystemuppgifter och operationer som utförs av olika program drar nytta av en minnesbank som logiskt organiserar data. Datorminne påverkas i hög grad av dess interna struktur. Random Access Memory (RAM) är utformat med lämplig minnesgeometri beroende på vilken applikation det används för. En dual in-line minnesmodul (DIMM) finns vanligtvis i stationära datorer, medan small outline dual in-line minnesmoduler (SO-DIMM) är inbyggda i bärbara datorer, skrivare, såväl som små, inbyggda datorer.

Interfolierat minne är ett annat format för en minnesbank. Det gör att data kan nås ännu snabbare genom att placera specifika komponenter i minnet på samma plats över en serie chips. Data kan hämtas över parallella remsor istället för att indexeras allt på ett chip. Detta gör en minneskrets mycket effektivare, vilket är viktigt för datorer för att hålla jämna steg med kraven från höghastighetsmultimediaapplikationer.

En minnesbank och RAM i allmänhet är väldigt annorlunda än utrymmet på en hårddisk. Tillgången till data styrs av utmatningen av elektriska laddningar istället för en magnetisk skiva som kräver information för att sökas upp. Data som lagras i RAM raderas när strömmen stängs av, men det är möjligt att ha en minnesbank som håller på information utan strömkälla. Detta kallas flashminne, som också är känt som elektriskt raderbart programmerbart läsminne (EEPROM). Många små enheter, som bärbara musikspelare och digitalkameror, har den här typen av minne.

Samspelet mellan komponenter i minnesbanken är viktigt för hur en dator eller enhet fungerar. För datorminne i allmänhet innebär detta mer än att bara ha en logisk lagringsenhet på ett ställe för senare åtkomst. Minnesbankens konfiguration och struktur är lika viktig som hur mycket minne som kan lagras i ett datorsystem.