Vad är en krisfond inom finans?

En beredskapsfond är en kassareserv som hålls i fall en nödsituation som leder till inkomstbortfall skulle uppstå. Det rekommenderas generellt att individer eller familjer sparar från tre till åtta månaders levnadskostnader på ett sparkonto för att hålla sig flytande efter att ha förlorat ett jobb eller en oväntad stor utgift. Detta sparkonto kallas en nödfond och bör inte röras om det inte är absolut nödvändigt.

För att starta en akutfond för att skydda sig mot framtida penningproblem, börja med att öppna ett separat sparkonto på en bank. Bestäm hur mycket pengar som regelbundet kan sättas in på kontot, antingen varannan vecka eller månadsvis. Det kan vara nödvändigt att noggrant granska sina utgifter för att avgöra var nedskärningar kan göras. Det kan därför vara fördelaktigt att ställa in ett automatiskt uttag från ett checkkonto till sparkontot varje gång en lönecheck sätts in. Det kommer att göra pengafrånvaron mindre märkbar, särskilt om det är en relativt liten andel som kommer att läggas över tiden.

Det är också nödvändigt att bestämma hur mycket pengar som behövs för att överleva under en viss tid. Återigen, ta noggrann hänsyn till månatliga utgifter, välj sådana som matvaror, bolån, gas, mediciner och mat som är absolut nödvändiga, och lägg ihop dem. Beredskapsfonden bör kunna täcka minst tre månader av dessa förnödenheter.

Tänk på att en nödfond kan ta år att bygga upp. Det är viktigt att finansiera ett pensionskonto samtidigt, särskilt om ett företag erbjuder någon form av bidragsmatchningsprogram. Dessutom kanske de med höga belopp av kreditkortsskulder först vill fokusera på att betala av det. Detta beror på att det inte är så mycket ekonomiskt vettigt att ha tusentals dollar i en akutfond som bara tjänar tre procents ränta, medan ett kreditkortsföretag tar ut 18 procents ränta eller mer på ett högt saldo.

Det finns många fördelar med att ha en akutfond. Om ett jobb försvinner, en medicinsk nödsituation inträffar eller ett hem behöver dyra reparationer, kan akutfonden användas utan att behöva ta ett lån eller få höga saldon på ett kreditkort. Noggrann pengahantering och en regelbunden bedömning av utgifterna kan räcka långt för att finansiera ens framtid. En krisfond är bara en del av framgångsrik ekonomi, men många tror att det är den viktigaste delen för att skydda sig mot katastrofer.