Vad är en Fire Dynamics Simulator?

En branddynamiksimulator är en typ av datorprogram som utformats för att modellera spridningen av brand. Dessa modelleringsprogram låter användare förutsäga hur brand kommer att reagera på olika scenarier, vilket kan göra det lättare att bekämpa både byggnader och skogsbränder. Brandmän, tillverkare och utvecklare av kommunal kod förlitar sig på branddynamiksimulatorprogram för utbildnings- och forskningsändamål. Denna programvara fungerar inte bara som ett utbildnings- och utredningshjälp, utan hjälper också företag att designa och testa nya brandskyddssystem.

Branddynamiksimulatorer bryter ner en brand i små, hanterbara rektanglar eller fyrkanter. Detta rutsystem tillåter användare att analysera en enskild sektion av branden, eller att observera hela scenariot som helhet. Vissa av dessa program tillhandahåller också visuell 3D-modellering för att göra det lättare att förklara effekterna av brand för dem med mindre teknisk kunskap. En branddynamiksimulator innehåller faktorer som material, temperaturer, bränslekällor och vind för att förutsäga hur en brand kommer att reagera. Vissa tillåter till och med användare att modifiera dessa funktioner för att studera branden under olika typer av förhållanden.

Dessa program förlitar sig på beräkningsvätskedynamik för att förutsäga hur värme och lågor kommer att spridas under en given uppsättning förhållanden. De innehåller också principer för matematik, naturvetenskap och teknik för att modellera brandscenarier. Dessa program förlitar sig mycket på data som genererats från tidigare bränder, som används som förutsägelser om framtida brandnödsituationer.

Ett av de mest använda brandmodelleringsprogrammen skapades 2000 av United States National Institute of Standards and Technology (NIST). Detta gratisprogram distribueras under namnet ”Fire Dynamics Simulator” och används i stor utsträckning av brandmän och tillverkningsföretag för att studera brand. NIST tillhandahåller också ett följeslagare som kallas Smokeview, som ger en visuell representation av data som skapas av branddynamiksimulatorn. Andra visuella program och kompletterande programvarusystem är också tillgängliga från andra källor.

En branddynamiksimulator fungerar som ett värdefullt träningsverktyg för brandmän, som kan rädda liv och skydda egendom baserat på vad de lär sig av dessa modeller. Dessa program hjälper också till att hålla brandmän säkra när de arbetar runt brand. Utrednings- och försäkringsteam förlitar sig på denna programvara för att återskapa en brand under en mordbrand eller annat brott. Kodutvecklare använder denna programvara för att bestämma de mest effektiva byggnadsdesignerna och brandskyddsåtgärderna. Slutligen använder tillverkare dessa program för att perfekta brandskyddssystem som sprinkler och brandvarnare.