Vad är en diodbegränsare?

En diodbegränsare är en elektronisk krets utformad för att klippa eller begränsa en växelströmsmatningsspänning eller en ljudsignal till ett förinställt värde. Detta är vanligtvis nödvändigt där matningsspänningen är större än vad som behövs eller kraftfulla ljudsignaler kräver komprimering för att förhindra överbelastning. Diodbegränsarkretsar uppnår denna klippfunktion genom att placera en eller två zenerdioder parallellt med matningen eller signalen. En enda diod kommer bara att klippa halva vågformen medan ett par dioder klipper både negativa och positiva delar av cykeln. Noggrann begränsning är möjlig på grund av de kända spänningsbegränsande egenskaperna hos olika zenerdioder.

Alla nätaggregat eller ljudsignaler består av en sinusform eller sinusvåg. En sinusvåg är en jämn repetitiv serie av positiva och negativa toppar med ett nollvärde i mitten av vågformen. Höjden mellan dessa toppar och nollpunkten definierar amplituden eller storleken på signalen eller försörjningen. En diodbegränsare kan styra amplituden på en signal om den är för stor genom att antingen klippa ena halvan av vågen eller båda. Att producera en exakt minskning av amplituden med en diodbegränsare är möjligt på grund av de unika, exakta spänningsbegränsande egenskaperna hos Zener-dioder.

Denna exakta cut-off-karaktäristik tillåter en zenerdiod att begränsa spänningen den passerar vid en förutbestämd nivå. Om en enda diod sätts in över strömförsörjningen eller signalutgången, kommer den att begränsa ena halvan av vågformen till dess märkspänning. Om en andra diod sätts in i kretsen i motsatt riktning eller förspänningsorientering till den första, kommer både de negativa och positiva halvorna av vågformen att begränsas. Dessa dioder åtföljs typiskt av ett eller flera motstånd i den spänningsbegränsande kretsen som hjälper till att producera en väl kontrollerad utspänning.

Diodbegränsaren har många användningsområden i både elektroniska och ljudapplikationer där den används för att producera låga arbetsspänningar från en enda högre matningsspänning eller för att komprimera alltför kraftfulla ljudsignaler. Diodbegränsare är enkla, effektiva och exakta spänningsregulatorer som tar upp minimalt fysiskt utrymme på kretskort. Dessa kretsar är också ett särskilt kostnadseffektivt sätt att styra spänningsutgångar. Det finns också en myriad av tillgängliga Zener-diodklassificeringar som ger kretsdesigners flexibilitet i den exakta spänningen som produceras av diodbegränsare som använder i sina kretsar.