Vad är en snabbåterställningsdiod?

En diod är en vanlig elektronisk enhet med två ledningar; den tillåter en elektrisk signal att passera i en riktning, men kommer att blockera en signal som försöker passera i den andra riktningen. I drift växlar en diod kontinuerligt fram och tillbaka mellan att leda i önskad riktning och blockera i den oönskade riktningen. När en diod växlar tar det en kort stund, kallad återhämtningstiden, att återhämta sig och ändra från ledande till blockering. Under återhämtningstiden kan en liten mängd signal passera i fel riktning. En snabbåterställningsdiod är en diod utformad för att ha så kort återhämtningstid som möjligt, så att den oönskade signalen inte stör högeffekts- eller högfrekvent utrustning.

Standard halvledardioder är gjorda av två delar av material, såsom kisel. Den ena delen är positivt laddad, kallad anoden, och den andra är negativt laddad, kallas katoden. Sådana dioder kallas PN-övergångsdioder, efter de två laddade sektionerna och den omkopplingseffekt som sker i korsningen där de två delarna möts.

När en elektrisk ström kommer in i katoden kan den inte passera genom diodens negativt laddade katod, som delar samma elektriska laddning, och är blockerad. En ström som kommer in genom anoden kan dock passera genom den positivt laddade anoden och fortsätta genom katoden och ut från andra sidan av dioden och vidare till resten av kretsen. I de flesta applikationer, som vid konvertering av en AC-signal till DC, växlade en diod mellan ledande och blockerande regelbundet.

Under tiden som en diod leder bygger strömmen som passerar genom dioden upp en negativ laddning i diodens normalt positiva anod. När den sedan växlar till sitt blockeringsläge tillåter den uppbyggda laddningen elektrisk ström att flyta genom dioden i motsatt riktning tills laddningen försvinner. Den tid det tar för denna laddning att försvinna, och dioden att börja blockera signalen helt, kallas diodens återhämtningstid.

För de flesta applikationer är återställningstiden för en standarddiod, som vanligtvis är mindre än 100 millisekunder lång, inget problem. På samma sätt är signalen som passerar genom dioden under återhämtningstiden ofta för svag för att vara oroande. I vissa applikationer med hög hastighet, hög frekvens eller hög effekt kan emellertid återställningstiden för en diod vara av avgörande betydelse och kräva användning av en diod för snabb återställning.

Operationellt övervinner en snabb återhämtningsdiod vanligtvis den långa återhämtningstiden för en standarddiod genom att använda ett metallsegment i stället för ett av halvledarsegmenten, såsom i en Schottky-diod. En annan typ av snabbåterställningsdiod, som kallas en gulddopad diod, använder guld- eller platinatillsatser för att öka ledningsförmågan hos ett av diodens segment. I praktiken ger användningen av metall istället för halvledare en mer ledande diod. Denna högre konduktivitet gör att laddningen som byggts upp i dioden försvinner i mycket snabbare takt, vanligtvis inom tiotals nanosekundersintervall, vilket avsevärt förkortar diodens återhämtningstid.