Vad är en digital gradskiva?

En digital gradskiva låter användaren mäta vinklar med mycket mer noggrannhet än en handhållen gradskiva. Den digitala gradskivan är elektronisk och kommer med en mängd användbara funktioner. Vinkelmätningarna som görs visas på skärmen så att användaren kan läsa och spela in dem.
Många digitala gradskivor består av en rörlig arm och en liten låda i mitten som håller knapparna och bildskärmen. Användaren placerar en kant längs en rak linje och justerar den rörliga armen så att den ligger i linje med nästa linje. Detta skapar den vinkel användaren vill mäta. Resultaten visas på skärmen. Till exempel, om en arm på gradskivan var rak och den andra pekade rakt uppåt, skulle skärmen visa 90 grader.

En normal, handhållen gradskiva kräver att användaren riktar upp den raka kanten med en linje av vinkeln och varhelst den andra linjen som bildar vinkeln skär gradskivan, är den siffran måttet på vinkeln. Problemet med den här metoden är en större chans att misstolka vinkeln. Även med de korrekta måtten finns det inget sätt att mäta vinklar som måste vara exakta och som inte ens kan avvikas med en bråkdel av en grad.

Den digitala gradskivan kan mäta vinklar exakt, vilket gör den mycket mer tillförlitlig. Detta är särskilt användbart för snickare eller byggare som gör snitt som alla måste vara i linje och passa ihop. De som utför matematiska beräkningar kommer att tycka att gradskivan är extremt hjälpsam för att uppnå korrekta resultat.

Andra funktioner förbättrar fördelarna med den digitala gradskivan. Tillsammans med en bildskärm som visar vinkeln som mäts, har gradskivan ofta en ”Hold”-knapp som låter användaren spara den aktuella vinkeln samtidigt som den mäter eller undersöker ett annat område. Andra knappar kan tillåta användaren att justera gradskivan och tillfälligt ställa in den vinkeln till noll.

För dem som behöver överföra vinklar för att använda senare, har många digitala gradskivor en kortplats så att de kan kopplas in i en dator. Data överförs sedan från den digitala gradskivan till datorn för användning. De har också andra verkliga tillämpningar för dem. Vissa digitala gradskivor kan mäta och ge användaren råd om vilka gerings- och fasvinklar de behöver skära när de arbetar med ett projekt som involverar en geringssåg. Måtten kan sedan lagras på en dator och användas i framtiden när samma snitt behöver upprepas.