Hur väljer jag det bästa murverksföretaget?

Det finns ett antal saker att ta hänsyn till när man väljer ett murverksföretag. Även om det kan ta tid att välja det bästa företaget för jobbet kommer denna tid att löna sig på lång sikt, eftersom murverk är en kostsam sak att laga eller byta ut om det görs fel. Lyckligtvis finns det ett antal resurser att använda när man utvärderar ett murverksföretag för att avgöra om det är lämpligt för ett jobb eller inte.

Den första hänsynen är vilken typ av jobb som görs, oavsett om det är nybyggnation av en stenvägg eller reparation av en sönderfallande tegelspis och skorsten. Murning är en varierad konst och många företag har specifika kompetensområden. Om man ser ett särskilt fint exempel på vilken typ av arbete som önskas kan det vara en bra idé att fråga vilket företag som gjorde det, och när. Annars kan man få rekommendationer från entreprenörer, eller så kan folk helt enkelt ringa runt till murare, beskriva jobbet och fråga om det är något företaget gör.

En representant för murverksföretaget bör komma ut till platsen och utvärdera den, lämna ett bud som inkluderar en kostnad och en tidsuppskattning. Det är en bra idé att få flera bud för att få en uppfattning om prisklass och alternativ. När de samlar in bud kan folk fråga runt för att få reda på mer om ett företags lokala rykte. Ett välrenommerat företag bör gärna tillhandahålla kundreferenser. Röda flaggor inkluderar påståenden om att företaget tog längre tid än det sa att det skulle göra, att konstruktionen överskred det beräknade priset eller att folk inte var nöjda med konstruktionen och att företaget inte erbjöd någon regress.

Personalen på företaget bör också ge information om var de utbildat sig och hur många års erfarenhet de har. För specialarbete är det viktigt att välja ett företag med rätt erfarenhet och kompetens.
Utöver det lokala ryktet är det också möjligt att söka upp eventuella klagomål till regeringen om företaget. Murarföretaget bör ha en entreprenörslicens och affärslicens, som båda kan kontrolleras mot statliga register för att bekräfta att företaget har god status och att inga klagomål har framförts. När du kontrollerar företagets licensiering är det en bra idé att bekräfta att företaget är förbundet och försäkrat. Om företaget är förbundet och försäkrat kommer eventuella skador som orsakats av företaget att ersättas, och om företaget går av jobbet, betalar obligationen för ett annat murverksföretag att komma in och göra klart.