Hur väljer jag den bästa Praxis™-boken?

Praxis™-proven täcker ett brett spektrum av discipliner och koncentrationer. Det finns en skillnad mellan Praxis I och Praxis II även om båda används för att utvärdera högskolestudenter som studerar för att bli lärare. För att välja den bästa Praxis™-boken måste du utvärdera dina behov utifrån vilket prov du gör och ditt studieområde. Efter det bör du bläddra i flera Praxis™-böcker för att hitta en som innehåller förklaringar och exempel på typerna av frågor på provet, en grundlig diskussion om organisationen av Praxis™ och flera övningstentor.

Första eller andra års högskolestudenter måste ibland ta Praxis I. Detta test utvärderar grundläggande färdigheter i matematik, skrivande och läsning. I vissa fall, om en elev har gjort tillräckligt höga poäng på gymnasieprov som SAT-resonemangsprovet eller ACT, viftas kravet på att ta Praxis I.

Senior- eller fjärdeårsstudenter måste vanligtvis uppnå ett minimumpoäng på praxis™ II av det regionala ackrediteringskontoret för att få sin undervisningslicens. Varje utbildningsdisciplin har sin egen Praxis II-examen. Proven är vidare organiserade i utbildningsnivåer, beroende på ålder och årskurs som ska undervisas.

Till exempel har många av de skapande konsterna certifieringar som sträcker sig över alla tretton år av grund- och gymnasieutbildning. Dessa kallas vanligtvis ”K-12”-prov. Konst, dans, musik och många främmande språk är ofta grundskoleprov. Grundläggande discipliner, som språkkonst eller vetenskap, är vanligtvis grupperade i grundskole-, mellan- eller gymnasienivå.

Dina grundutbildningskurser kommer förmodligen att ha förberett dig att förstå innehållet i Praxis™-provet, men inte formatet eller organisationen av testet. Praxis™-provet är inte ett test du kan klara efter en eller två nätters studier. Den innehåller många flervalssektioner för att testa dina kunskaper om ditt ämne, inklusive historia och teorier, och även ett uppsatsavsnitt. I uppsatsdelen kommer du att behöva skriva en lektionsplan under en begränsad tid om ett ämne de har valt. Du kommer inte att få ämnet i förväg och du måste lita på dina tidigare studieår för att ge rätt svar.

Innan du väljer en Praxis™-bok, kontrollera din regions krav. Vissa discipliner rekommenderar att studenter gör mer än ett Praxis II-prov för att få ytterligare certifieringar. Du bör också kontrollera din region för de lägsta poäng som krävs för att få din lärarlicens. Vissa regioner har högre betyg än andra.

När du har bestämt vilket Praxis I- eller Praxis II-prov du behöver göra, är du redo att välja din Praxis™-bok. För att förbereda dig ordentligt för provet behöver du en bok som förklarar hur provet är organiserat, vilka typer av frågor du kan förvänta dig och hur provet kommer att betygsättas. Praxis™-boken bör också innehålla minst två övningsprov.

Bläddra noga i boken. Läs igenom en fråga i varje avsnitt för att se till att en adekvat förklaring av frågeformatet och svaret ges. Leta efter ett avsnitt i boken som diskuterar betygsättning av uppsatsdelen. Du måste förstå vad uppsatsbetygarna förväntar sig att se för att få ett bra betyg. Om Praxis™-boken är den korrekta guiden till det prov du ska göra och uppfyller dessa krav, kommer det att vara ett bra val.

För ytterligare provförberedelser och hjälp finns handledningar och övningsfrågor tillgängliga online. Se till att handledningen är baserad på den senaste formen av Praxis&trade-examen, eftersom proven ändras med jämna mellanrum. Du kanske också kan registrera dig för en Praxis&trade testförberedande kurs, tillgänglig antingen online eller via din lokala utbildningsinstitution.