Hur tolkar jag mina Praxis™-resultat?

För att tolka dina Praxis™-resultat måste du förstå testets organisation och din stat eller regions poängkrav. Vilken typ av poäng du får beror på om du tog Praxis I eller Praxis II. Från och med den 12 september 2009 skickades inte längre Praxis™-resultat till testpersoner. Istället är poängen tillgängliga i 45 dagar, per telefon eller online, med början cirka fyra veckor efter testdatumet.

Praxis™-testerna har flervals- och konstruerade svar, eller skrivna, avsnitt. Flervalsfrågorna betygsätts av en dator. De konstruerade svarsfrågorna betygsätts för hand av utbildade poängspelare. Vissa avsnitt har en kombination av flervalsfrågor och konstruerade svarsfrågor.

Vanligtvis är varje fråga värd en rå poäng. Vissa avsnitt, särskilt kombinationer av flervals- och konstruerade svarssektioner, får ett råpoäng som omvandlas till ett slutresultat. Om du tror att dina Praxis™-resultat har konverterats felaktigt måste du kontakta Educational Testing Services (ETS), organisationen som administrerar Praxis™-testerna.

För Praxis I kommer du att få tre poäng mellan 150 och 190. Varje poäng är för ett av de tre avsnitten: matematik, läsning och skrivning. Praxis II poängintervall är mycket bredare och varierar för varje disciplin. Dessa poäng varierar i allmänhet från 100-talet till 700-talet.

Praxis II är en serie av många olika tester för många discipliner, och du bör få poäng för varje specifikt test du gjorde. Kom ihåg att inte alla poäng har tre siffror. Vissa sektioner med konstruerade svar poängsätts på en skala från ett till tio.

För att få en lärarlicens måste dina poäng i var och en av de testade kategorierna uppfylla minimikraven för den stat eller region där du vill undervisa. Du kan hitta dessa krav genom ditt statliga utbildningsdepartement, i USA eller genom ETS. Om du inte uppfyller kraven för varje avsnitt måste du göra testet igen.

Både Praxis I och Praxis II kommer att ange din totala poäng som ”godkänd” eller ”ej godkänd”, vilket kommer att synas tydligt på poängrapporten. Godkända poäng bestäms av enskilda utbildningsavdelningar. Vissa kräver högre poäng för att få godkänt än andra.

Praxis™-resultat skickas direkt till relevant utbildningsavdelning. Om inte måste du beställa en kopia av dina poäng. Om lämpligt kontor inte får en officiell kopia av dina poäng, kan du inte få din lärarlicens.