Hur kan professionella organisationer hjälpa min karriär?

Att välja att gå med i en professionell organisation kan vara ett utmärkt drag för alla som menar allvar med att avancera i en karriär. Organisationer av denna typ erbjuder ett antal förmåner för personer som regelbundet deltar i de aktiviteter som bedrivs av gruppen, många av dem bygger på att utöka antalet kontakter varje medlem har i det bredare näringslivet. Här är några exempel på hur professionella organisationer kan göra stor skillnad i hur framgångsrik du är i din karriär.

Med professionella organisationer är nätverkande en viktig underliggande mekanism för karriärexpansion och tillväxt. I sin mest grundläggande betydelse är nätverkande helt enkelt upprättandet av pågående relationer med andra människor som kan vara i stånd att erbjuda någon typ av hjälp eller kunskap för närvarande eller vid en framtida tidpunkt. Det är genom att träffas och umgås tillsammans och dela information med varandra som dessa kommunikationsnätverk etableras och fortsätter att frodas. Professionella organisationer fungerar ibland som ett sätt att skapa och underhålla dessa nätverk.

Ett exempel på en professionell organisation som erbjuder nätverksmöjligheter är den lokala handelskammaren. Genom att gå med i den här typen av organisationer kan medlemmarna träffa varandra, arbeta tillsammans i projekt av gemensamt intresse och nytta, och även dela information med varandra som kan hjälpa till i karriäravancemang. Till exempel träffar en kammarmedlem som säljer skräddarsydd kommunikationsmjukvara företagsägare vid ett kammarevenemang efter öppettider, startar en konversation och upptäcker att flera av dessa lokala proffs funderar på att uppgradera sin interna kommunikationsprocess. Som ett resultat har säljaren möjlighet att tjäna sin verksamhet och på så sätt gå vidare i sin karriär.

Tillsammans med att erbjuda försäljningsmöjligheter sponsrar professionella organisationer ofta evenemang som workshops, kongresser och konferenser. I dessa inställningar är det möjligt att hålla sig à jour med den senaste tekniken kopplad till en bransch eller yrke, lära sig nya strategier för att skapa produktiva team på arbetsplatsen eller idéer om hur man startar ett nytt företag. Ofta har deltagarna vid dessa evenemang också information som kan vara användbar för andra och kan ges möjligheter att dela denna information till nytta för alla berörda.

Nätverk genom professionella organisationer kan också komma väl till pass när det finns ett behov av att söka en ny arbetsmöjlighet. Personer som har etablerat starka relationer genom en yrkesgrupp kan ofta vända sig till andra när det blir nödvändigt att göra ett karriärbyte, eller påbörja en jobbjakt efter en permittering. Andra personer i nätverket kan vara en källa till information om kommande öppningar som kan vara av intresse. I vissa fall kan andra medlemmar i organisationen ge en formell introduktion till en blivande arbetsgivare samt lägga in ett gott ord för den sökande. Utan tvekan kan ett jobbsökande förenklas genom att vara medlem i en professionell organisation.

Nätverk som utvecklas genom medlemskap i en professionell organisation kan vara en rik källa till ny information som hjälper till med karriärbedömning och avancemang ger möjligheter att utveckla nya affärer, och till och med fungera som en värdefull resurs när det är dags att byta karriär eller hitta en ny position. Många medlemmar i den här typen av grupper tycker att fördelarna vida överväger all investering av tid eller pengar, och kan skapa relationer som är användbara i många år.