Hur får jag en postdoktorandtjänst?

När någon som har avslutat sina doktorandstudier och avlagt doktorsexamen. fortsätter att bedriva mer forskning för att skaffa sig mer erfarenhet, expertis eller specialiserad kunskap efter att doktorsexamen har avlagts, anställningen benämns som en postdoktor. Att den sökande till tjänsten ska vara inom fem år efter att ha avlagt sin doktorsexamen kan vara ett krav. En postdoktorandtjänst uppnås på ett av flera sätt.

För det första är ett uppenbart sätt att söka en postdoktorandtjänst genom den institution som gav dig din doktorsexamen. Du kan både söka jobb specifikt för institutionen på universitetet där du studerade, samt genom universitetets karriärrådgivningscenter, om du till exempel vill bedriva din forskning någon annanstans.

För det andra finns det speciella jobbsajter som är specialiserade på att sammanföra sökande som söker postdoktorala tjänster och arbetsgivare som vill anställa dem. Dessa kan lätt hittas med en internetsökning. Professionella tidskrifter inom ditt område kan också innehålla meddelanden om post doc positioner.

En annan resurs som kan tjäna dig väl när du skaffar en postdoktorstjänst är National Postdoctoral Association, som syftar till att ”förbättra kvaliteten på postdoktoral-upplevelsen för alla deltagare.” I denna egenskap tillhandahåller gruppen resurser för postdoktorer inklusive användbart material för dem som söker postdoktorala anställningar och recensioner av vissa tjänster. Även om länken till jobbbrädan är till karriärlistorna på tidskriften Science, tar karriärmaterialet hänsyn till postdoc-sökande inom humaniora och samhällsvetenskap.

När du tittar på annonser för postdoc-tjänster är det också viktigt att notera att det finns flera olika sorter. Vissa postdoktorala tjänster fokuserar på att vidareutbilda den sökande inom sitt område genom hans eller hennes deltagande i ett fast projekt, medan andra är utformade för att stödja den självständigt utformade forskning som den sökande har i åtanke att göra. Inom humaniora och samhällsvetenskap samt inom naturvetenskap finns det undervisningspostdoktorsprogram.

Postdoktortjänsten är i många fall ett nödvändigt steg för att kunna bedriva självständig forskning som huvudforskare. Det kan också vara ett nödvändigt steg till en tenure-track-tjänst för dem som är akademiker.