Vilka faktorer påverkar en tillräcklig dos av Budesonid?

En tillräcklig dos budesonid varierar beroende på administreringsmetod, leverhälsa och eventuella interagerande mediciner. Läkemedelsföretag tillverkar budesonid som en suspension eller ett pulver, administrerat som ett inhalationsmedel. Doseringen från dessa två former varierar. Patienter kan också ta medicinen oralt i kapselform, som ger en annan dos än inhalatorerna. Lever- eller leverfel och vissa mediciner ökar blodnivåerna av budesonid, vilket kräver dosjustering. Hämning av de inflammatoriska processer som är förknippade med astma och symtom på Crohns sjukdom är vanliga orsaker till att förskriva budesonid.

Användning av läkemedlet i suspensionsform kräver en budesoniddos på 0.5 till 1 milligram dagligen, vanligtvis administrerad som 0.25 till 0.5 milligram var 12:e timme. Patienter tar vanligtvis suspensionen som ett inhalationsmedel från en nebulisator. Vid inandning i aerosolpulverform varierar budesoniddosen från 180 till 360 mikrogram, administrerat två gånger om dagen. Patienter som använder kapselformen för att lindra symtom associerade med Crohns sjukdom, börjar vanligtvis med en budesoniddos på 9 milligram varje morgon. Efter symtomminskning inträffar, sänker läkare vanligtvis budesoniddosen till 6 milligram varje morgon.

Vanliga rapporterade budesonidbiverkningar inkluderar en ökad känslighet för infektion. Patienter som använder inhalationsformer av medicinen måste skölja munnen efter administrering för att förhindra utveckling av orala svampinfektioner. Huvudvärk, illamående och ryggsmärtor är andra möjliga biverkningar. Studier tyder på att patienter som diagnostiserats med befintliga infektioner, diabetes mellitus, hypertoni eller osteoporos inte bör använda budesonid, eftersom läkemedlet vanligtvis förvärrar dessa tillstånd.

Levern metaboliserar budesonid, och patienter som diagnostiserats med leverfel kan inte tillräckligt eliminera medicinen från kroppen och kräver en dosjustering. Efter att ha använt det antiinflammatoriska medel under längre tid, kan patienter uppvisa tecken på hyperkorticism, som inkluderar ett månformat ansikte och extra fettavlagringar på kroppen medan extremiteterna förblir smala. Syndromet kan också minska bentätheten och öka koagulationstiden, vilket orsakar en tendens att lätt få blåmärken eller blöda. Patienter med dessa symtom kräver en minskning av den vanliga budesoniddosen eller gradvis avvänjning från medicineringen.

Budesonid-interaktioner inkluderar grapefruktjuice och vissa antibiotika och svampdödande läkemedel. Dessa ämnen hämmar i allmänhet de enzymer som är nödvändiga för att levern ska kunna metabolisera korrekt och eliminera föreningen från kroppen, vilket resulterar i ökade blodnivåer av läkemedlet. Om en patient tar ett antibiotikum kan budesoniddosen behöva minskas. Omeprazol interagerar med formuleringen genom att sänka nivåerna av budesonid, vilket också kan kräva en dosjustering. Budesonidsäkerhetsproblem inkluderar forskning som indikerar att medicinen hämmar tillväxten hos barn.

Läkemedlet uppvisar starka egenskaper hos en kortikosteroid och, i mindre grad, egenskaperna hos en mineralkortikoid. Forskare tror att budesonid ger antiinflammatoriska effekter genom att minimera verkan av eosinofiler, makrofager, mastceller och neutrofiler, tillsammans med de kemikalier som är ansvariga för att skapa irritation. Samtidigt uppmuntrar medicinen cytokin och frisättning av andra kemikalier som hjälper till att hämma inflammation.