Vilka faktorer påverkar doseringen av albuterol inhalator?

Det finns ett antal faktorer som kan påverka en patients albuterolinhalatordosering. Tillståndet som inhalatorn används för att behandla, patientens ålder och patientens känslighet för medicinen spelar alla roll när man bestämmer hur mycket albuterol som ska förskrivas. Patienter kan använda så lite av medicinen som de känner att de behöver, men det finns övre gränser för hur mycket albuterol som ska användas under en 24-timmarsperiod.

I de flesta fall ges patienterna en standarddos av albuterolinhalator på mellan 108 och 216 mikrogram albuterol. Inhalatorer släpper 108 mikrogram varje gång de används och patienter brukar sägas att använda inhalatorn bara en eller två gånger, beroende på hur effektiv medicinen är. Tiden mellan doserna kan justeras för att passa patientens behov, även om läkare vanligtvis rekommenderar att albuterol används högst var 4:e till 6:e timme.

En av de viktigaste faktorerna som påverkar en patients albuterolinhalatordosering är anledningen till att patienten ordineras denna medicin. Patienter med plötsliga och svåra astmaanfall kan endast använda denna medicin vid behov, medan de med milda, ihållande symtom kan behöva ta albuterol var fjärde till sjätte timme för att symtomen inte ska blossa upp. Detta läkemedel ordineras också för patienter med vissa hjärt-lungtillstånd, i vilket fall en läkare kommer att bestämma hur mycket albuterol en patient ska ta och hur ofta den ska ta.

En patients ålder kan också påverka doseringen av albuterol inhalator. Barn under fem år är i allmänhet inte ordinerade albuterolinhalatorer, även om de fortfarande kan ta denna medicin genom en annan leveransmetod. Barn över fem år kan börja med en låg albuterolinhalatordos som barnets läkare kan välja att öka till den normala vuxendosen om en mindre mängd albuterol inte är effektiv. Den korrekta albuterolinhalatordosen för ett barn kommer att bestämmas av barnets läkare, men för det mesta släpper inhalatorer ut en standardmängd albuterol med varje kompression.

En patients korrekta albuterolinhalatordosering kan också påverkas av patientens känslighet för medicinen. Patienter som är mer känsliga för medicinen kan använda mindre av det än de som tål det väl. Andra patienter som kräver mer albuterol än den rekommenderade dosen ges vanligtvis kompletterande astmabehandlingar snarare än högre doser av albuterol eftersom denna medicin kan orsaka hälsokomplikationer i stora doser.