Vilka är vanliga receptionistintervjufrågor?

De vanligaste intervjufrågorna för receptionist är de som försöker bedöma både jobbkandidatens befintliga erfarenhet, såväl som de specifika färdigheter som han eller hon besitter för jobbet. Dessa kan inkludera frågor om vilken typ av programvara jobbkandidaten har använt, vilken typ av kontorsmaskiner han eller hon är bekant med och hur många ord han eller hon kan skriva per minut. Receptionistintervjufrågor kan åtföljas av ett skrivtest, eftersom det är mycket viktigt för en kontorsreceptionist att kunna skriva snabbt utan att göra en hel del fel.

Andra intervjufrågor med receptionist kommer sannolikt att likna frågor som finns vid någon annan anställningsintervju, angående arbetslivserfarenhet, färdigheter och exempel på hur jobbkandidaten hanterade en stressig situation. Intervjuaren kommer sannolikt att vilja veta hur många andra personer som receptionisten arbetade med i ett tidigare kontorsjobb, hur han eller hon gick tillväga för att lösa eventuella konflikter och jobbkandidatens förmåga att multitaska och utföra ett antal olika uppgifter exakt samtidigt. En intervjuare kan också be jobbkandidaten att bedöma hans eller hennes egna styrkor och svagheter.

Organisationsförmåga är också viktiga receptionistintervjufrågor. Receptionisten kan vara ansvarig för att ta emot och öppna post eller underhålla ett arkivsystem; vissa kontor kan behöva en ny receptionist för att faktiskt skapa ett arkivsystem. En jobbkandidat som kan ge specifika exempel på att ha utfört denna typ av arbete i det förflutna kommer ofta att vara en ledande kandidat för ett jobb. Dessutom är interpersonella färdigheter viktiga, såsom förmågan att svara i telefon trevligt eller konsekvent presentera ett artigt, vänligt uppträdande när man hälsar på människor som kommer in på ett kontor, så detta är viktigt för en receptionist att visa i en intervju.

De vanligaste frågorna om receptionistintervjuer involverar vanligtvis jobbkandidatens förmåga att använda de olika föremålen som finns på kontoret, såsom en fax, skanner, kopiator och dator. Det förväntas att alla som intervjuar för en kontorstjänst har datorkunskaper och förtrogenhet med programvara som ofta används på ett kontor. Detta kan inkludera budget- och kalkylprogram, ordbehandlingsprogram eller presentationsprogram för bildspel, bara för att nämna några. Beroende på kontorets karaktär kan andra specifika färdigheter eller expertis med vissa datorprogram efterfrågas; denna information är användbar att fastställa innan intervjun så att man kan vara väl förberedd på eventuella frågor.