Vilka är vanliga orsaker till utslag och ledvärk?

Flera sjukdomar uppträder med utslag och ledvärk, inklusive vattkoppor, mässling och röda hund. Andra kroniska sjukdomar är också förknippade med dessa symtom, inklusive lupus, reumatoid artrit och borrelia. Bakteriella infektioner, som Staphylococcus, kan också orsaka utslag och ledvärk. Att diagnostisera ett visst tillstånd kräver kunskap om typen av utslag och platsen för ledvärk en person upplever.

Utslagen kan vara platt och fläckig eller bestå av upphöjda knölar. Utslag kan förekomma över hela kroppen, som vid vattkoppor eller röda hund, eller vara begränsade till ett visst område, som tjurarnas ögonutslag vid borrelia. Utslag kan klia eller bränna, eller de kan orsaka lite obehag. Utslag orsakas oftast av intag eller kontakt med ett ämne som en person är allergisk mot, såsom husdjur, giftmurgröna eller en viss mat.

När de åtföljs av ledsmärta kan dock utslag signalera ett allvarligt, till och med livshotande tillstånd. Vattkoppor, mässling och röda hund uppvisar alla allmänna utslag och influensaliknande symtom, inklusive ledvärk. Även om dessa sjukdomar ofta betraktas som övergångsriter under hela barndomen, kan de vara försvagande och till och med dödliga om de inte behandlas på rätt sätt.

Lupus och reumatoid artrit är tillstånd där flera delar av kroppen påverkas. Personer med lupus utvecklar ofta malarutslag, som ser ut som en fjäril som sprider sina vingar över näsan och kinderna. Den vanligaste orsaken till utslag hos personer med reumatoid artrit är en reaktion på de mediciner som ordinerats för att behandla artriten. I sällsynta fall kan RA utvecklas till en farligare sjukdom som kallas vaskulit, som har ett distinkt utslag på fingrar och tår. Båda dessa tillstånd kan ha intermittent ledsmärta, som blossar upp när immunförsvaret är stressat.

Utslag och ledvärk kan vara tecken på borrelia om en person bor i ett område där den svartbenta eller rådjursfästingen trivs. En infekterad fästing kan överföra borreliabakterier till en person genom sitt bett. Några dagar efter infektion upplever 70 procent av offren vanligtvis ett utslag som kallas erythema migrans. Detta utslag liknar ett bulls-eye, med en röd bula vid bettplatsen, ett tydligt område och en röd ring utöver det.

Om tillståndet förblir obehandlat kan ledvärk, särskilt i knäna, utvecklas. Liksom lupus och reumatoid artrit kan denna smärta vara svår och intermittent. Det kan också resa från led till led i hela kroppen. Tidig upptäckt och behandling kan förebygga eller lindra både utslag och ledvärk som kan uppstå med detta tillstånd.