Vilka är fördelarna med massproduktion?

De främsta fördelarna med massproduktion är enkla, men de har förändrat samhället från stugindustrins dagar där färdigvaror var dyra och sällsynta. Stordriftsfördelar, standardisering, automatiserat tillverkningsflöde och specialisering på arbetare har alla bidragit till att göra processen framgångsrik när det gäller att möta det moderna samhällets behov. Även om den ökande automatiseringen kommer att fortsätta att ersätta vissa arbetarroller i massproduktionsprocessen över tid, kommer konceptet sannolikt att förbli en del av industrin åtminstone under resten av 21-talet.

En av de viktigaste drivkrafterna för att etablera processen i första hand är det som kallas stordriftsfördelar. Det betyder att ju större en produktionsserie av en produkt blir, desto lägre blir kostnaden per enhet för att producera dessa artiklar i motsvarande grad. Detta leder till större nettovinster för verksamheten om det finns en otillfredsställd efterfrågan på produkten.

En annan viktig fördel med massproduktion är att den skapar en grad av standardisering i tillverkningen som normalt inte finns i material eller kompletta enheter som tillverkas en i taget. Detta beror på det faktum att varje station i en löpande band är inrättad med maskiner som bara tar emot delar av en förutbestämd storlek, sammansättning och så vidare. Denna uppsättning automatiska kontroller eller jiggar vid varje arbetsstation gör att delar kan tillverkas på vitt skilda geografiska platser och monteras till en färdig enhet någon annanstans. Det tillåter också arbetare att fokusera sin energi och uppmärksamhet på att bearbeta delen istället för att också se till att den uppfyller uppmätta standarder, vilket påskyndar monteringsprocessen. Efter att produkten kommit ut på marknaden bidrar sådan standardisering också till en högre grad av utbytbarhet och rutinunderhåll över tid.

En industriell term för massproduktion är flödesproduktion, eller repetitiv flödesproduktion, vilket belyser en annan viktig fördel som systemet erbjuder. Även om att starta ett massproduktionsföretag innebär en stor investering i automatiserade maskiner och kraftutrustning, är vinsten efter att systemet har etablerats djupgående. Motordriven automation påskyndar produktionsprocessen och skapar en stadig ström eller flöde av produkt i en mycket snabbare takt än vad som annars skulle kunna produceras. Ju snabbare produkterna kan produceras enligt standarder och flyttas in på detaljhandelsmarknaden, desto mer vinst genererar arbetskraften för företaget, med samma antal timmar som ägnas åt jobbet som en hantverkare skulle ägna åt att tillverka bara en produkt.

Kärnkonceptet bakom massproduktionens värde ur personalsynpunkt är idén om arbetsfördelning. När något produceras genom serieproduktion där varje arbetare fokuserar all sin uppmärksamhet på en liten aspekt, då har produkten förmågan att ha en högre grad av tillförlitlig kvalitet än de som produceras en i taget. Specialisering är därför en nyckelaspekt för framgången med massproduktion, eftersom någon som arbetar med serieproduktion på vad som helst kan bli expert på att upprätthålla kvaliteten på en aspekt på kort tid.