Vilka är fördelarna med internationell handel?

Internationell handel är ett urgammalt koncept som fortfarande är kontroversiellt under 21-talet. Handel med varor, tjänster och arbetskraft över gränserna kan ha många fallgropar, men kan också resultera i många fördelar för alla inblandade. Några av fördelarna med internationell handel inkluderar mångfald och konsekvens på marknaden, oberoende från lokala monopol, kulturellt utbyte, tekniskt utbyte och potential för ökade mänskliga rättigheter och miljöskyddsstandarder. Fördelarna med internationell handel är inte alltid inneboende; många kan bara utnyttjas med hjälp av statliga regleringar och social aktivism.

Storleken på en marknad definieras ofta av hur många konsumenter som har rimlig tillgång till de tillgängliga varorna. I förmodern tid kanske en marknad bara är tillgänglig för dem inom gång- eller ridavstånd. Som ett resultat var människor begränsade till de varor och tjänster som producerades lokalt. De stora tekniska framstegen inom transport och bevarande bidrog till att bredda marknaderna, en effekt som kallas ”globalisering”. En av de stora fördelarna med internationell handel är att fler konsumenter har tillgång till ett större utbud av varor tack vare globaliseringen.

En av de mest användbara fördelarna med internationell handel på jordbruksmarknaden är skapandet av konsekvent tillgänglighet. Olika klimat gör att olika områden bara kan producera vissa frukter och grönsaker under vissa tider på året; till exempel, i ett tempererat klimat, får jordgubbar endast skördas lokalt på senvåren. Tack vare varmare klimat på andra håll och snabba transporter kan jordgubbar, liksom många andra typer av produkter, dock levereras året runt, tack vare internationell handel.

Mångfalden av varor från internationella marknader hjälper också till att skydda konsumenterna från monopolens skadliga effekter. När det råder sund global konkurrens tenderar priserna att sjunka, eftersom konsumenterna kommer att dras mot de bästa erbjudandena. Brist på konkurrens kan leda till stagnation på marknaden, eller ännu värre, att en enda enhet kränger marknaden. När en lokal leverantör kontrollerar hela marknaden tenderar priserna att skjuta i höjden. En av de främsta fördelarna med internationell handel är att utöka konsumenternas valmöjligheter så att leverantörer inte kan etablera monopol.

Vissa människor anser att en av de viktigaste fördelarna med internationell handel är utbytet av kultur och teknik som sker genom fri handel. Sociologer hävdar ofta att kulturellt hat och misstänksamhet föds upp från rädsla för det okända; genom att ge olika nationer en chans att arbeta med varandra genom handel kan relationer stärkas och främlingsfientlighet skingras. Inom tekniska områden drar också utvecklingsländer ofta nytta av inflödet av ny teknik från industriländer, vilket kan möjliggöra snabbare förbättringar av infrastruktur och affärsverksamhet.

Även om det inte alltid anses vara en prioritet, anser vissa miljö- och sociala aktivister att en av de största fördelarna med internationell handel är möjligheten att förbättra miljö- och arbetsnormer över hela världen. Genom att skapa partnerskap med nationer som lovar att använda miljösäkra metoder och tillhandahålla rättvisa löner och timmar till arbetare, kan industrialiserade länder hjälpa till att minska ekologiska skador och förbättra mänskliga rättigheter.