Vilka är farorna med Tea Tree Oil för hundar?

Enligt vissa veterinärer och djurexperter kan tea tree-olja vara giftig för hundar när den intas eller absorberas genom huden. Det misstänks också att användning av tea tree-olja för hundar också kan orsaka leverskador. Oavsiktligt intag av tea tree-olja kan också orsaka gastrointestinala symtom hos hundar. Dessutom har det förekommit rapporter om hundar som lider av neurologiska skador från användningen av denna olja.

Eteriska oljor rekommenderas i allmänhet inte för användning på hundar, eftersom dessa högkoncentrerade produkter kan ha skadliga effekter, särskilt för ett litet djur. Vissa experter hävdar att det är säkert för hundar att använda tea tree oil-schampo, men att det bör användas med försiktighet. Många veterinärer rekommenderar inte användningen av någon tea tree oil-produkt på små djur, inklusive katter och hundar.

Många experter tror att oljan kan leda till allvarliga skador på en hunds andningsorgan och lever. Genom att inta tea tree-olja kan neurologiska störningar skada en hunds balans och koordination. Vissa hundar har också upplevt anfall efter att ha exponerats för tea tree oil-produkter under en tid.

I allvarliga fall av toxicitet kan en hund drabbas av förlamning eller koma. I rapporterade fall hade dessa symtom uppstått från användning av outspädd tea tree-olja. Experter är generellt överens om att denna olja aldrig bör användas i outspädd form, varken för husdjur eller för människor.

Som med alla läkemedel eller växtbaserade produkter kan tea tree-olja som används lokalt på hundar ge allergiska reaktioner. Även i utspädd form har oljan potential att orsaka symtom hos djur med känslighetsproblem eller allergier. Några symptom på allergisk reaktion på tea tree-olja för hundar inkluderar nysningar, nässelfeber, utslag och andningssvårigheter. En hund som upplever något av dessa symtom efter att ha exponerats för tea tree oil-produkter bör få omedelbar veterinärvård.

Tea tree-olja används ofta som ett effektivt medel mot loppor, och det kan också hittas i andra hundvårdsprodukter. När de används ofta, kan toxiner från oljan ackumuleras i en gradvis takt, vilket inte orsakar märkbara symtom tidigt. De tidiga symptomen på toxicitet från tea tree-olja är slöhet och aptitlöshet. När sådana symtom blir uppenbara kan hunden redan ha fått skador på större organ.