Vilka är de vanligaste orsakerna till svullnad i synnerven?

Svullnad i synnerven, även känd som optisk neurit, är ett medicinskt tillstånd som kan orsaka smärta såväl som tillfälliga eller permanenta synförändringar. Vanliga symtom inkluderar smärta när ögat rör sig, grumlig syn och utvecklingen av en blind fläck i det centrala synet. Potentiella orsaker till detta tillstånd inkluderar sjukdomar som multipel skleros eller diabetes, sköldkörtelsjukdomar eller infektioner som bihåleinflammation. Svullnaden läker i allmänhet av sig själv utan någon behandling, även om steroidbehandlingar ofta är till hjälp.

Multipel skleros är den vanligaste orsaken till svullnad av synnerven. Hos personer med denna sjukdom skadas det skyddande höljet av olika nerver i kroppen. Svullnad i synnerven är ofta det första symtomet som upplevs av personer med tillståndet. De med denna sjukdom har också en ökad risk för permanenta synförändringar, inklusive fullständig blindhet.

Diabetes, ett medicinskt tillstånd där kroppen inte kan reglera ett hormon som kallas insulin, vilket resulterar i onormala blodsockernivåer, kan också orsaka problem med synnerven. Denna sjukdom kan också leda till minskat blodflöde till synnerven, vilket ofta leder till svullnad.

En sköldkörtelsjukdom känd som hypotyreos är en annan potentiell orsak till svullnad av synnerven. Om sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner för att kroppen ska fungera korrekt kan många hälsoproblem utvecklas. Detta tillstånd är särskilt vanligt hos kvinnor som har upplevt klimakteriet.

Bihåleinflammation är en relativt vanlig orsak till svullnad i synnerven. Det är en infektion i näshålan som kan orsaka svullnad av näsgångarna, bihålorna och omgivande strukturer. Bihåleinflammation kan försvinna av sig själv eller kan kräva antibiotikabehandling, beroende på typen av infektion.

Behandling för optisk neurit är inte alltid nödvändig, eftersom de flesta fall kommer att lösa sig inom några månader. Steroider används ofta för att hjälpa till att klara upp tillståndet tidigare, och de kan ges som orala mediciner, medicinska ögondroppar eller IV-terapi. Vissa patienter kommer att uppleva fullständig återhämtning, medan andra kan utveckla olika grader av permanent synförlust. Det är viktigt för individer som upplever smärta i ögat eller plötsliga synförändringar att konsultera en ögonspecialist eller annan läkare.