Vilka är de vanligaste ögonfelen?

Ögondefekter är ett fenomen många människor hanterar dagligen. I vissa fall är ögats defekter närvarande från födseln. Andra typer av ögonfel utvecklas senare i livet. Det finns flera ögonsjukdomar som är mycket vanligare än andra. Lyckligtvis kan många av dessa vanliga defekter behandlas effektivt.
Närsynthet är lätt en av de vanligaste av alla ögonfel. Känt för många som närsynthet, tillåter detta tillstånd individen att njuta av klar syn på nära håll, medan föremål blir allt mer suddiga när individen rör sig längre bort från dem. Närsynthet är vanligtvis ett exempel på fosterskador i ögat, eftersom tillståndet involverar antingen en lins som är tjockare än normalt eller en ögonglob som är mindre än den borde vara. Korrigerande linser och vissa kirurgiska tekniker kan kompensera för tillståndet och låta individen njuta av ett mer normalt synomfång.

Hyperopi eller långsynthet är motsatsen till närsynthet. Människor som lider av detta tillstånd tenderar att ha normal avståndsseende, men kan inte tydligt fokusera på föremål som finns i närheten. Detta tillstånd är vanligare senare i livet och tillskrivs vanligtvis en lins som har blivit för tunn, eller något tillstånd som har fått ögongloben att öka i storlek. Liksom med närsynthet kan användningen av korrigerande linser delvis kompensera för tillståndet och göra det lättare för individen att njuta av läsning eller andra aktiviteter som kräver fri sikt av närliggande föremål.

Astigmatism är en defekt som utvecklas på grund av förskjutningar i krökningarna längs ögats yta. En person som hanterar detta tillstånd kommer inte att ha klar syn i en mängd olika riktningar. En viss synlinje kommer att vara märkbart tydligare än alla andra. Att bära korrigerande linser som har olika krökningar längs olika plan kan hjälpa till att kompensera för astigmatism.

Glaukom är en situation där en blind fläck utvecklas och långsamt börjar expandera, vilket effektivt skymmer synen. Detta tillstånd beror ofta på tryck i ögat. Eftersom glaukom utvecklas över tid, märker patienter ofta inte någon skillnad i synen förrän störningen diagnostiseras under en synundersökning.

Blindhet är en av de ögonfel som de flesta fruktar mest. I vissa fall är blindhet ett resultat av något plötsligt trauma på ögonsystemet, till exempel vid en olycka där skada på huvudet uppstår. Vid andra tillfällen utvecklas blindheten med tiden när ett visst fysiskt tillstånd eskalerar. Personer som lider av diabetes är mer mottagliga för synförlust än andra och måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att begränsa sjukdomens effekter på ögonfunktionen.

Ofta kan ögondefekter behandlas eller hanteras på något sätt. Tillsammans med näring och korrigerande glasögon finns det också kirurgiska alternativ som kan hjälpa till att delvis eller helt återställa full syn. Men alla som lider av ögonproblem kommer inte att uppleva samma nivå av svar på en given behandling, eller ens vara berättigade till alla tillgängliga behandlingar. Att samråda med en kvalificerad synvårdsspecialist är avgörande för att identifiera och implementera den mest praktiska behandlingsförloppet.