Vilka är de vanligaste biverkningarna av ofloxacin?

Biverkningar av ofloxacin kan vara allvarliga och kan inkludera senskador, hjärtavvikelser och kramper i extrema fall. Läkemedel i denna klass, som kallas kinoloner, är förknippade med betydande biverkningar och rekommenderas endast när de är det bästa möjliga valet. Dessutom kan ofloxacininteraktioner vara en anledning till oro om patienten tar andra mediciner. Innan behandlingen påbörjas kan det hjälpa att granska en patients hela sjukdomshistoria för att kontrollera riskfaktorer.

Formuleringar som örondroppar, ögondroppar och tabletter finns tillgängliga. Vissa ofloxacinbiverkningar kan inkludera gastrointestinala störningar samt irritation på platsen där medicinen appliceras när det gäller ögon- och öronmediciner. Patienter kan också märka trötthet eller mild depression när de tar medicinen. Om dessa symtom inte försvinner eller förvärras kan de vara ett tecken på en dålig reaktion.

Vissa patienter utvecklar yrsel, snabb hjärtfrekvens och svimning, tecken på allvarliga ofloxacinbiverkningar. Andra biverkningar kan inkludera lever- eller njurskador, aggressiva hudutslag, kramper, kraftig blödning och perifer neuropati, där domningar och stickningar indikerar närvaron av nervskada. Dessutom utvecklar vissa patienter psykiatriska symtom som depression, ångest och paranoia.

Denna medicin är också associerad med tendinit, en smärtsam inflammation i en eller flera senor som kan leda till bristning. Patienter kan uppleva denna biverkning även efter att ha varit av med medicinen i flera veckor. Det är viktigt att vara uppmärksam på smärta och ömhet i leder och muskler som kan vara tidiga varningstecken på senskada. Förändringar i hjärtrytmen kan också förekomma hos vissa patienter på denna medicin.

Medicinkonflikter med vissa antibiotika, antidepressiva mediciner, steroider och antivirala medel är också ett problem. Läkemedelsinteraktioner med ofloxacin kan öka koncentrationen i blodet, vilket kan göra biverkningarna mer intensiva. Patienter som påbörjar en behandlingskur bör diskutera eventuella mediciner de tar eller nyligen har tagit, inklusive receptfria läkemedel som kosttillskott. Det kan vara möjligt att avvärja allvarliga ofloxacinbiverkningar genom att täcka dessa aspekter av patientens medicinska historia innan du tar läkemedlet.

Människor som märker symtom som svåra utslag, yrsel eller förvirring när de tar ofloxacin bör ringa sin läkare. Dessa kan vara ett tecken på en dålig läkemedelsreaktion. Det kan vara nödvändigt att besöka kontoret för en utvärdering och överväga ett annat läkemedel under behandlingens varaktighet. Läkaren kan också sätta en anteckning i patientens diagram om de dåliga biverkningarna av ofloxacin, vilket kan indikera att patienten kanske inte kan ta andra kinoloner heller.