Vilka är de olika typerna av teorier om konsumentbeteende?

Teorier om konsumentbeteende används av företag för att optimera sina försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Dessa teorier tenderar att koncentrera sig på hur konsumenter spenderar pengar, vad som får dem att spendera mer pengar och hur konsumtionen av konsumentpengar bör påverka planering och strategier som praktiseras av företag. Olika typer av teorier om konsumentbeteende kan fokusera på de val konsumenterna gör baserat på sina budgetar, hur konsumenterna fattar beslut för att nå den högsta nivån av tillfredsställelse, hur konsumenterna anser att nyttan och funktionerna hos olika produkter, eller vad och hur mycket konsumenterna vet om specifika produkter. Produkter.

En av de mest använda teorierna om konsumentbeteende säger att konsumenter beter sig rationellt. Med andra ord tenderar konsumenter att vilja få ut det mesta av sina produkter samtidigt som de spenderar minsta möjliga summa pengar. Likaså hävdar denna teori att konsumenter sannolikt inte kommer att spendera alla sina pengar på en gång, vilket ger dem inga besparingar. I andra änden av spektrumet sparar konsumenterna ofta inte alla sina pengar, en handling som kan tvinga dem att leva utan att köpa ens grundläggande behov, såsom mat, tak över huvudet och kläder.

En annan viktig teori hävdar att konsumenter har smaker och preferenser som dikterar vilka produkter de visar intresse för. Marknadsexperter utför ofta konsumentstudier som de delar upp i olika demografier, såsom yrke, ålder och plats, eftersom dessa faktorer bidrar till konsumenternas preferenser. Inkomst är en annan viktig faktor i denna teori eftersom inkomst är det som sätter en gräns för en konsuments budget.

Priser på produkter beaktas ofta i en av de mest använda teorierna om konsumentbeteende. I allmänhet tror företag att genom att prissätta sina produkter till lägsta möjliga summor kan de uppmuntra konsumenterna att köpa mer av sina produkter. Detta beror på att rationella konsumenter tenderar att köpa produkter som ger dem den största graden av tillfredsställelse samtidigt som de kostar den lägsta summan pengar.

Funktionerna eller verktygen för olika produkter tenderar att ändra priserna på produkterna. Av denna anledning försöker konsumenterna matcha funktioner som de kan använda med ett extra pris. Denna teori kan appliceras till exempel på bilförsäljning. En konsument kan bestämma hur mycket extra han eller hon skulle betala för en bil som har bonusfunktioner, såsom extra underhållning eller mediaenheter. En professionell på marknadsavdelningen kan försöka avgöra hur mycket extra företaget kan ta betalt för bonusfunktioner utan att förlora försäljning.

Kunskapens inverkan på konsumentbeteende är fokus för en annan av konsumentbeteendeteorierna. Konsumenter är mer benägna att välja produkter som de förstår eller som de är bekanta med. Informationens karaktär är också viktig, eftersom ett företags eller produkts dåliga rykte kan påverka en individ att köpa en konkurrents produkt istället.