Vilka är de olika typerna av scenkonst?

De olika typerna av scenkonst är teater, musikteater, dans, musik, skådespeleri, magi och cirkusakter. Scenkonst innebär att använda ansiktsuttryck, röst och kroppsspråk för att kommunicera ett kreativt påhitt. De flesta former av scenkonst görs inför en livepublik, med undantag för vissa film- och tv-skådespeleri och videomusikaliska produktioner.

Många produktioner inom scenkonsten äger rum i någon typ av teater. De flesta teatrar består av en förhöjd scen och ett utrymme för en livepublik, och de vanligaste konstformerna som förekommer där är skådespeleri och musik. Teaterscener innefattar återskapandet av skrivna berättelser hämtade från litterära verk eller oberoende skapelser. Skådespelare kan kommunicera föreställningar med talade ord, en kombination av sång och talade ord, eller tysta gester.

Som en form av performancekonst innebär skådespeleriet att vara en karaktär. Karaktärernas olika känslor och motivation visas genom olika uttryck, intonation och kroppsrörelser. Ofta måste skådespelare använda empatiska färdigheter för att förmedla karaktären på ett övertygande sätt.

En annan närbesläktad form av scenkonst är musikteater. Musikaler är pjäser som integrerar låtar i stället för några talade ord och handlingsdetaljer. Skådespelare växlar ofta mellan att tala och sjunga under produktionen.

Alla typer av dans, oavsett om de kommer i form av balett, tap, jazz eller hiphop, anses vara scenkonst. Dansare deltar vanligtvis i formella föreställningar, ofta kallade recitals. Danskonsten försöker förmedla känslor, berättelser och karaktärstendenser genom att använda kroppsspråk. Musik ackompanjerar vanligtvis dansföreställningar och kroppsspråket verkar ofta vara synkroniserat med de känslor musiken väcker.

Musik anses vara en annan performancekonst. Det kan förekomma i rent instrumental eller vokal form. Medan instrumentala former inte nödvändigtvis förmedlar en specifik historia, arrangeras och spelas toner på ett sätt som påverkar känslorna. Instrumentalmusik kan innehålla harmonier och melodier för att likna och framkalla vissa känslor, såsom ilska eller sorg. Budskapet eller temat för låtar som använder en kombination av texter och instrument tenderar att vara lättare att tolka, men de förlitar sig fortfarande på användningen av struktur och tonhöjd för att förmedla känsla.

Magi och cirkusakter anses vara en form av performancekonst. De utförs vanligtvis inför en livepublik och kan använda specialeffekter som suddar ut gränsen mellan upplevd och verklig verklighet. Rekvisita och utarbetade kostymer används vanligtvis i dessa akter för att öka vördnaden och förundran över föreställningens underhållningsvärde.