Vilka är de olika typerna av OSHA-överträdelser?

Överträdelser av Occupational Health and Safety Administration (OSHA) delas in i fem huvudkategorier som sträcker sig från icke-allvarliga till mycket allvarliga. OSHA-överträdelser tar också upp misslyckanden med att svara på citat och upprepad och målmedveten bristande efterlevnad. Påföljder för dessa överträdelser kan vara så ringa som en varning, men kan ibland leda till att ett företag eller ett företag helt stängs. OSHA utför i allmänhet rutininspektioner av arbetsplatsens förhållanden för att vara säker på att de jobb som utförs och arbetsmiljön båda uppfyller säkerhetskraven.

En av de allvarligaste OSHA-överträdelserna handlar om att avsiktligt bryta mot regler och förordningar. I vissa fall kan det medföra böter på cirka 70,000 XNUMX USD (USD). För att citera en arbetsplats för uppsåtlig kränkning måste OSHA kunna bevisa att arbetsgivaren hade kunskap om att ett farligt tillstånd fanns på hans eller hennes arbetsplats, men ändå inte gjorde något för att rätta till det. Företag som ägnar sig åt denna typ av beteende kan göra det av en önskan att minska kostnaderna, eller så kan de helt enkelt inte ha råd med de nödvändiga förändringarna.

Ett annat citat är reserverat för återfallsförbrytare och anses allmänt vara en av de allvarligare OSHA-överträdelserna. I det här fallet, för att straffa ett företag eller en enskild arbetsgivare, måste OSHA visa att tidigare citat om samma överträdelser har ignorerats. Liksom i fallet med uppsåtlig kränkning kan detta citat kosta företag runt 70,000 XNUMX USD i böter och straff för varje citat som anges.

I sina första inspektioner citerar OSHA generellt sina överträdelser som antingen allvarliga eller icke-allvarliga. Mer allvarliga OSHA-överträdelser är där en farlig eller livshotande situation upptäcks, och icke-allvarliga överträdelser gäller vanligtvis tillstånd som kan anses vara farliga, men som sannolikt inte är livshotande. Böter i samband med dessa överträdelser kan variera från några tusen till flera tusen dollar. Arbetsgivaren får i allmänhet en tillräcklig tid för att korrigera de angivna farorna, och om han inte gör det kan han hittas i strid med ”underlåtenhet att minska”. Detta OSHA-brott kan så småningom resultera i en avstängning av arbetsplatsen.

OSHA skapades 1970 för att ta itu med och övervaka miljösäkerhet på arbetsplatser i USA. Vid den tiden hade miljöföroreningar och arbetarsäkerhet inte tagits upp på allvar på federal nivå. Före OSHA hade de flesta stater sina egna individuella riktlinjer och lagar som reglerade arbetssäkerhet. Den federala regeringen trodde att många delstatslagar inte gick tillräckligt långt för att skydda arbetare eller miljön. Sedan OSHA skapades har studier generellt visat en stadig minskning av incidenter med arbetsrelaterade skador och miljöföroreningar.