Vilka är de olika typerna av monteringslinjesystem?

Även om det finns många typer av löpande bandsystem, inkluderar några vanliga varianter de klassiska, automatiserade, intermittenta och magra tillverkningsmodellerna. Dessa system används ofta för att tillverka olika typer av produkter. Klassiska monteringslinjer kan användas för att skapa komplexa föremål som bilar, som är mer eller mindre lika över tusentals produkter. Intermittenta monteringslinjer, däremot, används ofta för att göra en liten mängd av en produkt baserat på specifika, anpassade beställningar. Trots skillnaderna i design har många av dessa monteringslinjer vissa gemensamma egenskaper.

I ett klassiskt löpande band monteras ofta komplexa produkter med olika stationer och många automatiserade processer. Målen för många av dessa system är att minska antalet arbetstagare som krävs och att minska behovet av att manuellt flytta arbetsstycken. Arbetare och verktyg är ofta placerade längs ett löpande band och utför en uppgift innan de låter pjäsen gå till nästa station. En arbetare kanske bara utför en liten uppgift, som att dra åt en serie bultar. En av fördelarna med det klassiska löpande bandsystemet är att okvalificerade eller halvutbildade arbetare räcker för att utföra många av tillverknings- eller tillverkningsuppgifterna.

En automatiserad monteringslinje är i allmänhet en som kräver lite mänsklig insats för att fungera. Dessa kan inkludera storskaliga massproduktionssystem som använder datorstyrda maskiner. Den här typen av löpande band minskar en del av de faror som är förknippade med löpande bandarbete, vilket gör det särskilt användbart när kemikalier eller värme skulle göra mänskligt ingripande svårt. Automatiserade system kombineras ofta med andra system, beroende på produkt.

Intermittenta löpande bandsystem kan innehålla samma element som många andra system, men arbetsstycken anpassas ofta till specifika beställningar. Arbetare och maskiner måste anpassa sig till förändringarna, vilket ofta ökar den slutliga produktionskostnaden. Tillverkning av gitarr, till exempel, kräver en liknande process varje gång, även om varje gitarr kan vara olika baserat på konsumenternas efterfrågan och materialegenskaper.

Lean manufacturing använder team av arbetare på ett löpande band för att skapa produkter. Den primära skillnaden med detta löpande bandsystem är att arbetare ofta byter jobb och kan dela upp arbetsbördan på nya sätt, beroende på arbetsstyckena. På vissa sätt kan den här typen av system hjälpa till att lindra många av de faror som är förknippade med klassiska löpande band, inklusive tristess och upprepade rörelseskador.