Vilka är de olika typerna av MMO-motorer?

Ett stort utbud av MMO-motorer (massively multiplayer online game) har utvecklats. Nästan varje MMO har sin egen anpassade motor som ibland släpps som en spelmotor senare, även om det finns motorer som har designats specifikt som generiska MMO-motorer utan spelinnehåll. Vissa motorer är designade för klassisk tredimensionell (3D) grafik där alla spelare finns inom samma server och fritt kan interagera med varandra, medan andra motorer fördelar spelarbelastningar mellan olika servrar. Match-stil MMO-motorer är designade för att endast vara värd för spelare-mot-spelare-spel och har inte en ihållande spelvärld utanför matchen som spelas. Ett fåtal motorer går långt för att skapa en simulerad miljö, komplett med fysik och dynamiska objekt som rör sig på ett realistiskt sätt när de interageras med, som en flygsimulator skulle göra.

Av alla typer av MMO-motorer är den typ som används oftast en 3D-persistent världsmotor. Detta hanterar vanligtvis på en server en beständig värld som spelare kan interagera med. Motorn kan ha stöd för flera servrar, vilket innebär att spelare kan välja vilken server de ska spela på för att hjälpa till att fördela spelarbelastningen så att inget system blir överbelastat. Alternativt kan den här typen av motorer använda ett system där alla spelare tekniskt sett är på samma server, även om flera datorer – som kallas shards i det här fallet – faktiskt arbetar tillsammans för att distribuera bearbetningsuppgifterna efter behov.

Vissa MMO-motorer möter problemet med enorma spelarbelastningar genom att använda ett system som kallas instancing. Dessa MMO-motorer har ett ihållande världsområde där spelare kan interagera med varandra, ibland bara socialt. När spelare går in i områden där mer komplext spelande förekommer, såsom ett stridsområde eller ett delspel, skapar motorn en kopia av området som bara spelaren eller en liten grupp spelare faktiskt kan komma åt. Detta kan spara processorkraft, eftersom instansområdet vanligtvis körs på spelarens dator via spelklienten. Det undviker också överbeläggning av populära områden eftersom grupper av spelare inte ständigt stöter på varandra, vilket möjliggör mer kontrollerat spel.

Vissa MMO-motorer, inklusive några som kommer från enspelarspel, fungerar mer som matchservrar för spelare än uppslukande onlinevärldar. Dessa motorer har inte en ihållande värld där spelare kan röra sig och interagera med varandra, utan tjänar istället till att tillåta spelare att hitta varandra, varefter de använder sin egen mjukvara för att starta och spela ett spel. Statistik för hur en spelare presterar är vanligtvis beständig och kan ibland användas för att förbättra någon aspekt av en virtuell karaktär, även om detta inte alltid implementeras. De flesta av dessa MMO-motorer fungerar i princip som en organiserad sportlista, matchar spelare eller lag mot varandra och registrerar resultatet av matcherna. Matchservrar tar relativt lite overhead att köra, eftersom själva spelet körs helt från spelarens dator, även om det också gör MMO mer sårbart för fusk på klientsidan.

Det finns också webbläsarbaserade MMO-motorer, även om vissa spelare inte anser att dessa är äkta MMO. Dessa motorer tillåter ett spel att spelas uteslutande via ett webbplatsgränssnitt och kan inte skiljas från andra typer av MMO. I vissa fall kan de dock mer likna ett offlinespel för en spelare. Interaktionen mellan spelare i ett webbläsarbaserat spel kan vara mycket begränsad av webbserversäkerhetsproblem och kan begränsas till att posta meddelanden i anslagstavlasystem. Ändå är webbläsarbaserade MMO fortfarande populära eftersom de är tillgängliga, inte alltid kräver en dedikerad server, lockar tillfälliga spelare och kan spelas på en mobil enhet.