Vilka är de olika typerna av konstverk av smidesjärn?

Mycket konstverk i smide speglar materialets ursprungliga användningsområden och tar formen av praktiska föremål som sedan har gjorts vackra och dekorativa, medan andra varianter är mer rent kreativa skulpturer. Staket, portar, räcken och fönsterstänger kan fortfarande fylla praktiska funktioner, men när de är gjorda av smidesjärn görs de ofta antingen mer utarbetade eller prydda för att förvandla dem från prosaiska föremål till konstverk av smidesjärn. Andra föremål som en gång fyllde en så praktisk funktion, som kandelabrar, har nu mest tappat den funktionen och fungerar mest som konstföremål. Skulptörer arbetar också med smidesjärn som ett medium i sig och skapar statyer och andra mer abstrakta skapelser utan koppling till det praktiska eller vardagliga.

Smidesjärn användes flitigt under den viktorianska eran, till stor del för att det var både hållbart och ganska billigt. Den tidens järnarbete återspeglar ofta en allmän praxis att göra det praktiska utsmyckat och dekorativt. Denna praxis har överlevt till modern tid, och många praktiska föremål gjorda av smidesjärn är prydda i en äldre stil, med vändningar och lockar av metall eller tillsatta dekorativa element. Även enkelt smide har ett konstnärligt värde idag, eftersom det har blivit både dyrare och mindre vanligt, och därför mer av en statussymbol. Den här typen av konstverk finns på många ställen, inklusive staket och grindar, men även bordsben, eldstadsset och många andra ställen.

Även om moderna hem sällan förlitar sig på ljus eller oljelampor för belysning, har armaturerna som en gång innehöll dessa praktiska anordningar bestått som dekorativa konstverk av smidesjärn. Metallaccenter i form av ljuskronor eller vägglampetter är vanligtvis gjorda av smidesjärn. Den här sortens konstverk av smidesjärn innehåller ofta ytterligare dekorativt arbete för att ytterligare förstärka dess överklagande. Andra en gång vanliga föremål av smidesjärn, från köksförnödenheter till handduksstänger, tjänar nu främst ett dekorativt och konstnärligt syfte.

Konstnärer producerar också konstverk i smide som inte har någon praktisk funktion. Den aura av ålder som smidesjärn bär med sig gör det till ett populärt material för skulpturer som skildrar en idealiserad vision av det förflutna, och små smidesvagnar och jordbruksscener är ganska vanliga. Konstnärer med en mer modern stil producerar också konstverk i smidesjärn och dras ofta till sin skarpa mattsvarta färg, antingen som ett uttalande i sig eller för att dess enkelhet tillåter dem att förmedla något annat budskap eller intryck utan att distraktera.