Vilka är de olika typerna av ataxibehandling?

De vanligaste typerna av ataxibehandling är sjukgymnastik, medicinering och kosttillskott. Det finns olika typer av ataxi som påverkar olika delar av det sensoriskt-motoriska systemet. Behandlingarna kommer vanligtvis att syfta till att korrigera den underliggande orsaken till symtomen och att återuppbygga förlorad muskeltonus eller funktion.
Ataxi innebär vanligtvis dysfunktion i rörelse och muskelkontroll. Böjd hållning, instabilitet när du står eller går och bristande kontroll över rörelser är vanliga manifestationer av tillståndet. Det finns ett brett spektrum av orsaker, så behandlingsalternativen för ataxi är varierande. De inkluderar vanligtvis att komplettera ett saknat vitamin eller mineral, behandla medicinska tillstånd med medicin, ändra nuvarande mediciner eller användning av sjukgymnastik för att bygga muskelstyrka.

Ibland orsakas ataxi av en underliggande neurologisk störning eller sjukdom och kan åtgärdas med användning av receptbelagda mediciner. Det exakta läkemedlet som används beror på tillståndet som behandlas. Sjukgymnastik är en vanlig ataxibehandling i dessa fall eftersom läkemedlet börjar verka kan patienter behöva träna på att återuppbygga förlorad muskeltonus eller utveckla koordination igen.

Brist på vitamin B-12 har också visat sig orsaka problem med balans och koordination, särskilt om den är allvarlig. Ataxibehandling i detta fall innebär vanligtvis att ge höga doser av vitaminet, vanligtvis genom injektion eller intravenösa metoder. Många gånger kommer patienter att börja förbättras snabbt, även om tidslängden beror på hur allvarlig bristen är och om det finns några ytterligare underliggande tillstånd eller inte.

Vissa mediciner eller substanser kan också orsaka ataxisymtom. Dessa kan inkludera droger som används för att behandla epilepsi, gatudroger, marijuana och alkohol. I många fall behövs ingen ataxibehandling för dessa fall eftersom symtomen ofta avtar när det kränkande ämnet har passerat genom kroppen. Om receptbelagda mediciner är boven kan ett nytt läkemedel ges som inte skapar besvärande symtom. Ibland försvinner ataxi av sig själv när kroppen anpassar sig till medicinen.

Ibland kan skada eller annat tillstånd som involverar ryggraden eller nervsystemet orsaka symtom på ataxi. Dessa fall kan eller kanske inte kan behandlas, eftersom skadan ibland är oåterkallelig. Om någon föds med ett tillstånd som kan orsaka dessa symtom kan tidig ataxibehandling i form av kirurgi eller sjukgymnastik vara fördelaktigt för att förbättra koordination, balans och motorik. Detta fungerar bäst om behandlingar påbörjas i tidig ålder.