Vilka är de olika typerna av ambulerande öppenvård?

Ambulant öppenvård är all medicinsk vård som sker under en enda dag på en läkarmottagning, klinik eller sjukhus. Patienten registreras och skrivs ut samma dag. Typer av behandling sträcker sig från enkla operationer, tandvård och rutinmässiga medicinska undersökningar till många typer av diagnostiska tester. Öppenvården är utformad för att minska kostnaderna för medicinsk behandling genom att eliminera behovet av övernattningar och för att låta patienterna återgå till sina åtaganden så snabbt som möjligt.

För mindre kirurgiska ingrepp som inte kräver observation eller långvarig anestesi, är ambulatorisk vård en idealisk miljö för behandling. Dessa operationer kan innefatta dermatologiska procedurer som borttagning av mullvad, öron-, näs- och halskirurgi, ögonlaserbehandlingar och mindre ortopediska ingrepp. Med framsteg inom den medicinska tekniken kräver sådana operationer inga komplicerade snitt eller sedering, och därmed kan patienter gå hem samma dag med mycket låg risk för komplikationer.

De flesta besök på en läkarmottagning eller tandläkargrupp anses vara öppenvård. Behandlingar inkluderar rutinkontroller för att leta efter vanliga tillstånd och tecken på problem, och konsultationer om specifika symtom. Ambulant öppenvård omfattar många olika typer av medicinska specialiteter inklusive gynekologi, kardiologi, internmedicin, pediatrik och endokrinologi.

En av de vanligaste orsakerna till öppenvård är diagnostisk testning, som omfattar alla typer av test som används för att diagnostisera ett medicinskt tillstånd eller belysa en abnormitet i kroppen. Exempel på diagnostiska tester som är tillgängliga genom öppen ambulatorisk vård är röntgen, MRI, olika blodprover, mammografi och biopsier. Andra är sonogram, fosterscreeningar, EKG-hjärtbedömningar och koloskopier. Många av dessa tester utförs på kliniker som är specialiserade på ett visst område. Dessa centra är ofta kompletta med toppmodern utrustning som en allmän läkarmottagning sannolikt inte skulle ha.

Öppenvård är ofta att föredra eftersom det minskar sjukvårdskostnaderna för både försäkringsbolag och privatpersoner. I akuta men icke-livshotande situationer är ambulerande vård ofta snabbare och bekvämare än ett besök på akuten. En av de största problemen då öppenvården har ökat under åren är patientsäkerheten. Även om de flesta procedurer har en mycket låg risk för biverkningar eller komplikationer, kan problem vara svårare att behandla på kliniker och kontor utan omfattande förråd av akututrustning och läkemedel. Adekvat utbildning och förberedelser är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för alla patienter som får öppenvård.