Vilka är de olika användningsområdena för urea?

Det finns ett antal olika användningsområden för urea, men det är kanske vanligast i växt- och växtgödsel; den ingår också som en ingrediens i många olika hartser och plaster, och läggs ibland till kosmetika och konsumentprodukter som cigaretter och till och med bensin. Sammansättningen är vanligtvis gjord av koncentrerad däggdjursurin. Den kemiska processen genom vilken det extraheras gör det helt sterilt, och i de flesta fall har det en kristallin struktur som ser ut som grovt salt. Den har ett antal utjämnande och vidhäftande egenskaper som tillverkare av alla möjliga produkter tycker är värdefulla, och det är särskilt uppskattat för sin höga kvävehalt. Att lägga till det i djurfoder kan vara ett ekonomiskt sätt att tillföra näringsämnen som djur annars kanske inte får.

Historik och grunder för användning

Urea observerades först av den franske kemisten Hilaire Rouele. Det är en mycket viktig del av det metaboliska systemet hos människor och de flesta djur, och dess primära funktion i dessa miljöer är som bärare av avfallskväve. Den tyske kemisten Friedrich Wohler var den första som skapade den syntetiskt, och bevisade därmed att en organisk förening kan framställas av icke-organiska material. Idag tillverkas syntetisk urea av ammoniak och koldioxid där ammoniumkarbamat dehydreras under förhållanden med hög värme och tryck.

Gödsel

Den vanligaste användningen av urea är som en typ av gödningsmedel. Över 90 % av världens produktion av ämnet sker för gödselrelaterade produkter. När det används på detta sätt tar det vanligtvis formen av granulat eller kristaller. Dessa kan distribueras manuellt av jordbrukare eller spridas med hjälp av jordbruksutrustning. Det används också ofta i gödningslösningar, eftersom det är mycket vattenlösligt och ofta kommer förpackat i jord och krukväxtblandningar.

Hartser och plaster

Denna förening används också ofta som basprodukt vid tillverkning av hartser och kommersiella lim. Kvävebindningarna som den innehåller tenderar att vara mycket starka och kan verkligen hjälpa till att stärka ett antal lim och tejper. Tillverkare aktiverar ofta dessa bindningar genom att lösa upp kristallerna i formaldehyd. Den resulterande blandningen kan användas som ett industriellt lim, som vid tillverkning av kartonger; den finns också som ingrediens i många gjutna plaster. I vissa fall kan den också användas som beläggning för material som textilier och papper.

Konsumentprodukter

Ett antal konsumentinriktade och kosmetiska produkter innehåller också detta ämne. Hårbalsam eller tandblekningsprodukter använder det ofta, till exempel, vanligtvis som ett sätt att hjälpa produkten att hålla sig tjock i tuben eller flaskan. Disktvål inkluderar ibland också det i åtminstone spårmängder för att hålla emulgerade ingredienser från att separera.

Ansiktsrengöringsmedel innehåller ibland ämnet också, eftersom det kan hjälpa till att återfukta huden. Vissa sminkprodukter smälter in det för att få en krämigare, glansigare finish när den väl applicerats. Miljöaktivister på många håll är ofta snabba med att påpeka att det kan användas på ett miljövänligt sätt för att minska bränsleutsläppen från kraftverk och dieselmotorer också.
Husdjursfoder

Urea används ibland också i nötkreatur och djurfoder, särskilt i utvecklingsländerna. Det anses vanligtvis vara ett effektivt foder eftersom det innehåller höga koncentrationer av kväve, vilket i allmänhet kan hjälpa djurens tillväxt. Blandningen är relativt billig att tillverka och kostar inte mycket att transportera, två faktorer som ökar dess popularitet i många delar av världen.