Vilka är de olika användningsområdena för genterapi?

Alla levande varelser har gener. Gener är enheter placerade i DNA:t som dikterar vilka proteiner en organism behöver för att fungera. Gener bestämmer också ärftliga egenskaper som överförs till avkomman från generation till generation. Genterapi beskriver en medicinsk procedur där gener läggs till en individs celler, gener förändras eller där gener tas ut. De vanligaste användningsområdena för genterapi inkluderar behandling av sjukdomar och virus som kan orsaka allvarliga hälsokomplikationer.

När användningen av genterapi endast är avsedd att påverka vissa individer, är terapin känd som ”somatisk” genterapi. Användningen av genterapi för att påverka avkomman till den individ som behandlas är känd som ”germ line”-genterapi. Båda typerna av terapi är hårt reglerade i många länder över hela världen och förekommer ofta endast i forskningsmiljöer. Ändå hävdar förespråkare för genterapi att det finns nästan obegränsade tillämpningar för genterapi.

En av de vanligaste användningsområdena för genterapi innefattar införandet av en frisk gen i en organisms celler för att ersätta en gen som är känd för att vara ansvarig för sjukdomar eller andra hälsokomplikationer. En vanlig metod för denna typ av genterapi innebär att man använder virus för att sprida den friska genen i hela patientens kropp. Virus kan sprida sina egna gener genom en organisms celler. Genterapispecialister kan implantera sin friska gen i viruset och därigenom tillåta viruset att sprida den friska genen i hela den sjuka organismen. Ett virus som används i denna typ av terapi är känt som en vektor.

En annan av de vanligaste användningsområdena för genterapi är att stoppa den genetiska överföringen av fosterskador och ärftliga sjukdomar. I dessa metoder modifieras spermier eller ägg hos individer genom injektion av DNA. Många samhällen har lagt restriktioner på denna typ av genterapi på grund av etiska problem.

Även om det har gjorts en hel del forskning och ett antal experiment utförda på metoder för att behandla sjukdomar, störningar och sjukdomar genom genterapi, är det inte vanligt förekommande på de flesta vårdcentraler. Några vanliga användningsområden för experimentell genterapi inkluderar behandling av hjärtsjukdomar och HIV/AIDS. Denna typ av terapi används också för att öka effektiviteten hos celler som förstör cancerceller och kan till och med användas för att få cancerceller att bli normala eller friska celler. I många fall används genterapi för att använda gener från bakterier och virus som vaccinationer.