Vilka är de bästa tipsen för gipsreparation?

Gipsväggar och tak har många fördelar inklusive hållbarhet, fuktbeständighet och en större förmåga att dämpa ljud. Till skillnad från gipsskivor, som är väldigt lätta att byta ut eller reparera, kräver det lite mer arbete att fixa skador på en gipsyta. Små ytor med skador på gips kan ofta repareras med fogmassa. Större sprickor måste skalas ner till den underliggande basytan så att ett nytt lager material kan appliceras. Större områden med gipsskador kommer ofta att behöva tas bort och ersättas helt, även om en gipsreparation ofta kan rädda ett vattenskadat tak.

Gipsytor består av flera olika lager. Det första lagret ger struktur för gipset och består av ribbor av trä eller metall, eller i gipsskivor, av skivor som gipsskivor. Ovanpå detta ger ett tjockt lager grovputs styrka. Ett sista lager finputs gör att ytan ser ren och slät ut.

I de fall skadan på är begränsad till det översta lagret eller till en liten del av underlaget, är putsreparation mycket enkelt. Eventuell lös puts tas bort. Fogmassa, vars färdiga struktur påminner om gipstäcklacken, kan sedan användas för att täcka och reparera skadan. Fogmassan ska appliceras så att den sträcker sig ett litet stycke ovanför ytan på omgivande puts. När massan har torkat, slipas den ner för att matcha nivån på den intilliggande putsen, och putsreparationen avslutas med ett lager färg.

Större sprickor i puts eller områden där en liten del av puts har dragit bort från den underliggande ribban kan också repareras med fogmassa. All lös puts måste först tas bort. Därefter kan fogmassa användas för att reparera skadan. Massan bör appliceras i flera tunna lager istället för ett tjockt lager för att säkerställa god vidhäftning på ribban och för att tillåta jämn torkning. Precis som vid mindre reparationer kan en stor putsreparation slipas och målas för att smälta in sömlöst med den omgivande ytan.

Stora putsskador kan kräva borttagning och återapplicering av en putsyta. Om putsen har spruckit eller börjat falla över ett stort område kan hela ytan behöva tas bort och putsas om. Ny metalllist bör användas speciellt om det underliggande materialet var gipsskivor eller trä. Den nya gipsen bör noggrant befjädras för att matcha de omgivande ytorna.

Om den stora skadan utgörs av vattenskador i ett tak kan dock putsreparation vara möjlig. Vattenskadat gips tenderar att dra sig bort från sitt underlag och sjunka, men inte gå sönder. När en sådan ”mage” av gips finns kan den repareras med hjälp av gipsbrickor. Dessa breda brickor används för att lyfta en gipsbuk och återfästa den på en basyta. De bör användas först vid kanterna av en mage, för att gradvis dra upp det skadade området. Brickorna kan sedan täckas med ett tunt lager fogmassa och målas.