Vilka är de bästa tipsen för FireWire®-videoinspelning?

På grund av dess höga dataöverföringshastigheter är FireWire® den vanligaste anslutningen som används för att överföra video från kringutrustning, såsom kameror, till en dator. Att spela in videon på datorn är dock inte alltid så enkelt som att ansluta enheten och trycka på inspelningsknappen. För att FireWire®-videoinspelning ska fungera korrekt måste rätt kringutrustning köpas, lämpliga audiovisuella anslutningar måste göras och datorn och programvaran för videoinspelning måste ställas in för att spela in videon i rätt format utan avbrott.

En mängd olika FireWire®-videoinspelningsenheter finns att köpa. Dessa inkluderar kameror med FireWire®-kontakter och FireWire®-videogränssnitt, som även kallas digitala videokonverterare. FireWire®-kameror erbjuder vanligtvis möjligheten att spela in liveevenemang på ett minneskort, digitalt videoband eller en intern hårddisk. När inspelningen är klar ansluts kameran till en dator så att videon kan överföras för redigering, komprimering eller skapa en digital versatile disc (DVD). FireWire®-videogränssnitt är lämpliga för att spela in realtidsvideo från enheter, såsom tv-apparater och VHS-spelare, som inte kan anslutas direkt till en dator.

När du väljer en enhet för FireWire®-videoinspelning är det viktigt att överväga vilken typ av anslutning — FireWire® 400 eller FireWire® 800 — som enheten tillhandahåller. Enheten som används för FireWire®-videoinspelning bör tillhandahålla en anslutning som är kompatibel med datorn. Fyra- och sexstiftskontakter används för att ansluta Firewire® 400-enheter, medan FireWire® 800-enheter använder niostiftskontakter. FireWire® 800 är bakåtkompatibel, så det är möjligt att ansluta en FireWire® 800-enhet till en dator med en FireWire® 400-kontakt med en adapter.

En ytterligare faktor att tänka på när du väljer en FireWire®-videoinspelningsenhet är dess kompatibilitet med olika operativsystem. Medan vissa enheter är kompatibla med de stora operativsystemen, är andra inte det. Vissa digitala videokameror sparar dessutom komprimerad video i speciella varumärkesspecifika format. För att datorn ska kunna visa videon krävs specifika videocodecs. I vissa fall är dessa codecs inte kompatibla med operativsystemet som datorn körs.

Innan en videoinspelning påbörjas måste de rätta audiovisuella anslutningarna göras. När du ansluter en FireWire®-kamera till en dator är det vanligt att ljudet överförs utan att göra ytterligare anslutningar. Detsamma gäller inte för videogränssnitt. En lämplig ljudkabel är vanligtvis ansluten till källenhetens ljudutgång och sedan till videogränssnittets ljudingång. Om anslutningen inte görs kommer ljudet inte att spelas in.
När FireWire®-videoinspelningsenheten är ansluten till datorn måste videoinspelningsprogrammet konfigureras korrekt. Detta kräver vanligtvis att användaren väljer källan till videon från en lista med enheter. Dessutom kan användaren behöva ange bildrutor per sekund (fps). Inställningen fps bestämmer hur många videorutor som tas per sekund. Standardinställningar för hög kvalitet inkluderar 24 fps, 25 fps och 30 fps.
Ytterligare inställningar att tänka på när du spelar in video via FireWire® inkluderar videokomprimering och ljudkvalitet. När du spelar in video i realtid är det i allmänhet en bra idé att spara videon i ett okomprimerat format. Detta gör att lämplig typ av komprimering kan väljas efter att videon har redigerats utan en överdriven förlust av videokvalitet. Samma idé gäller för ljud: fånga det i ett högkvalitativt format, som 16-bitars, 44.1 kilohertz (kHz) ljud, så att det kan redigeras och sedan komprimeras.
För att säkerställa att en videoinspelning i realtid sker utan avbrott bör en testkörning utföras. Detta innebär att fånga några sekunder eller minuter av video, spara den och sedan titta på den för att bedöma dess kvalitet. Detta gör att personen som spelar in videon kan leta efter problem med videoinställningar och ändra dem, om det behövs, innan hela videon spelas in. Dessutom är det viktigt att kontrollera att datorn har gott om utrymme på hårddisken för att spara videon och att FireWire®-videoinspelningsenheten har tillräckligt med ström. Om enheten har ett inbyggt batteri och inte får ström via FireWire®-anslutningen, bör den anslutas till en konstant strömkälla, till exempel ett uttag, för att säkerställa att strömmen inte går förlorad under inspelningen.