Vilka är de bästa tipsen för att starta en radiostation?

Att starta en radiostation kan vara både svårt och dyrt på grund av de föreskrifter och den utrustning som är involverad. De tre huvudkraven är en tilldelad frekvens, en licens att driva och all nödvändig sändningsutrustning. Att skaffa en frekvens kan vara tidskrävande och kan till och med vara omöjligt på marknader som redan är mättade. Ett sätt att förkorta processen är att köpa och göra om en befintlig station, eftersom den redan kommer att ha den nödvändiga frekvenstilldelningen och sändningsutrustningen. Ett annat alternativ är att starta en radiostation på Internet, vilket är en oreglerad aktivitet som vanligtvis tar liten eller ingen kostnad att sätta upp.

Det första steget när du startar en radiostation är att bestämma vilken typ av station det kommer att vara. Det finns vanligtvis olika licenskrav för ideella stationer med låg effekt och kommersiella stationer med full effekt. Detta val kommer också att påverka vilken typ av utrustning som måste anskaffas och ställas in. Efter att detta har fastställts kan frekvens- och sändningstillstånd sökas. I USA styrs denna process av Federal Communications Commission (FCC), men varje land har sin egen process för att kontrollera de lokala etern.

Antingen under eller efter licensieringsprocessen kan olika ingenjörsstudier behöva beställas. Detta första benarbete kan användas för att bestämma vilken typ av utrustning som måste köpas och hur den kommer att ställas in. En annan faktor som måste åtgärdas är sändarplatsen, eftersom lokala kommuner vanligtvis har stadgar om denna typ av markanvändning. Sändaren kan installeras i samma anläggning som resten av stationen, men i vissa fall kan de placeras på avstånd.

Att köpa en befintlig station är vanligtvis enklare än att starta en radiostation från grunden. En av de stora fallgroparna med att starta en radiostation kan vara att erhålla en frekvens som en befintlig station vanligtvis redan har. Den nya ägaren kan fortfarande behöva ansöka om frekvensen och ett nytt drifttillstånd, men det kan vara en enklare process. En befintlig station kommer också att ha all nödvändig utrustning redan på plats.

Ett annat sätt att starta en radiostation är att använda Internet. Internetradiostationer sänds inte över etern, så det finns vanligtvis ingen statlig reglering av processen. Kraven för att starta en internetradiostation inkluderar vanligtvis den nödvändiga bandbredden för att distribuera program, licenskostnader för musik och all nödvändig utrustning för att spela in originalinnehåll. Mycket av arbetet med att sätta upp och driva en internetradiostation kan göras på vilken modern persondator som helst.